Анкета за родители
Уважаеми родители,
Настоящата анкетата има за цел да проучи мнението Ви като родител за въвеждане на новите технологии в обучението на вашето дете. Анкетата има анонимен характер и резултатите от нея ще се използват за да се подобри качеството на педагогическите услуги и моята конкретна работа на учител.
Моля отбележете вашият пол! *
Колко деца имате? *
Вашите деца имат ли достъп до компютър у дома? *
Колко време на ден отделяте, за да подпомагате самоподготовката на вашето дете? *
Как помагате на детето си за да подготви уроците си за следващия ден? *
От къде черпите информация за това, какво учи вашето дете в училище? *
Когато детото Ви има затруднения с учебното съдържание, ползвате ли електронните тестове като вариант за упражние? *
Как мислите, дали използването на интерактивни методи в обучението засилват интереса на детето Ви към училище? *
Публикуваните в сайта на класа, създадени от учителя на детето Ви дидактични електронни тестове и игри, подпомагат ли вашата работа с детето у дома? *
Какво мислите за използването на дидактическите електронни тестове и игри в час? *
Коя от публикуваните информации в Сайта на класа Ви дава най-пълна представа за живота на Вашето дете в училище? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.