Rejestracja na VAMOS CORAZON FESTIVAL / Registration to the VAMOS CORAZON Festival

  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question

  BILET FESTIWALOWY / FESTIVAL'S TICKET

  This is a required question

  WARSZTATY FULLPASS / WORKSHOPS FULLPASS

  Pierwszeństwo mają fulpassy. Wejścia na poszczególne Bloki sprzedawane będą TYLKO gdy będą wolne miejsca. Proszę kontaktować się z organizatorem / Priority is given to fullpasses. Entrances to individual Blocks will be sold ONLY when there are free spaces. Please contact the organizer
  This is a required question

  Po otrzymaniu wpłaty na konto, prześlemy na podany wyżej adres mailowy potwierdzenie, będące jednocześnie biletem wstępu. / After receiving the payment to the account, we'll send to the above email address a confirmation, which is also an admission ticket.

  This is a required question

  Do zobaczenia ! / See you!

  Captionless Image