SET 4 SEJ TRIAL SPM 2020
SET INI MENGANDUNGI 40 SOALAN. JAWAB KESEMUA SOALAN
KOD SEKOLAH *
NAMA PENUH *
KELAS *
1. Soalan 1 dan 2 berdasarkan Peta 1 *
1 point
Captionless Image
2. Apakah sistem tulisan yang digunakan dalam Tamadun C? *
1 point
3. Sekiranya anda merupakan rakyat biasa, di manakah anda perlu melibatkan diri dalam sistem pemerintahan republik di Rom? *
1 point
4. Jadual berikut menunjukkan dua orang penulis dan penyajak yang terkenal di Rom. *
1 point
Captionless Image
5. Pernyataan berikut merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh masyarakat maritim. *
1 point
Captionless Image
6. Petikan berikut menggambarkan penyesuaian pengaruh luar oleh masyarakat Asia Tenggara dengan budaya tempatan. *
1 point
Captionless Image
7. Jadual berikut merujuk kepada peristiwa yang berlaku pada Zaman Jahiliah. *
1 point
Captionless Image
8. Masyarakat Arab Quraisy menentang penyebaran ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. kerana *
1 point
Captionless Image
9. Abdullah bin Arqat telah memberikan bantuan kepada Nabi Muhammad s.a.w. danAbu Bakar ketika bersembunyi di Gua Thur. Apakah bentuk bantuan yang telah diberikan? *
1 point
10. Maklumat berikut berkaitan undang-undang Islam di Madinah. *
1 point
Captionless Image
11 Maklumat berikut menerangkan kejadian semasa Perang Siffin. *
1 point
Captionless Image
12 Mengapakah catatan Ibn Battuta sangat dihargai oleh sejarawan? *
1 point
13 Peta berikut menunjukkan kerajaan-kerajaan Islam serantau. *
1 point
Captionless Image
14 Gambar berikut menunjukkan batu nisan Malik Ibrahim, di Gerisik, Jawa. *
1 point
Captionless Image
15 Penyataan berikut merupakan aspek dalam undang-undang bertulis masyarakat Melayu. *
1 point
Captionless Image
16 Jelaskan sistem timbangan yang digunakan dalam perdagangan di Melaka untuk barangan berikut. *
1 point
Captionless Image
17 Pernyataan berikut berkaitan dengan zaman Renaissance. Ulaskan tindakan tersebut. *
1 point
Captionless Image
18 Jadual berikut merujuk kepada penjajahan barat *
1 point
Captionless Image
19 Mengapakah kegiatan ekonomi tradisional melibatkan ahli keluarga sahaja? *
1 point
20 British telah mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah pada tahun 1920. Mengapakah pewartaan tersebut dibuat? *
1 point
21 Imperialis Barat telah memperkenalkan sistem birokrasi Barat di tanah jajahanmereka. Mengapakah sistem tersebut ditentang oleh penduduk tempatan? *
1 point
22 Rajah berikut menunjukkan pentadbiran peringkat tempatan di Filipina *
1 point
Captionless Image
23 Rajah berikut menunjukkan perubahan corak perjuangan nasionalisme di AsiaTenggara. *
1 point
Captionless Image
24 Haji Abdul Rahman Limbong telah menentang British di Terengganu. Mengapakah penentangan tersebut dilakukan? *
1 point
25 Gerakan Islah dapat bergerak dengan baik di Negeri-Negeri Selat berbandingdengan Negeri-Negeri Melayu.Bagaimanakah British menyekat gerakan tersebut? *
1 point
26 Maklumat berikut tentang peperangan yang melibatkan Jerman pada abad ke-19. *
1 point
Captionless Image
27 Maklumat berikut berkaitan undang-undang tubuh kerajaan Melayu. *
1 point
Captionless Image
28 Mengapakah British memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu padatahun 1946? *
1 point
29 Maklumat berikut berkaitan penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. *
1 point
Captionless Image
30 Pada tahun 1951, Dato’ Onn bin Jaafar telah memberi cadangan agar keahlian UMNOdibuka kepada orang bukan Melayu. Mengapakah beliau memberi cadangan tersebut? *
1 point
31 Pernyataan berikut menunjukkan kejayaan Parti Perikatan dalam pilihan raya negeri pada tahun 1954. *
1 point
Captionless Image
32 Senarai berikut merupakan parti politik yang terdapat di Sarawak menjelang tahun1960-an. *
1 point
Captionless Image
33 Rajah berikut menunjukkan pembentukan Persekutuan Malaysia. *
1 point
Captionless Image
34 Jadual berikut berkaitan dengan pindaan perlembagaan oleh Parlimen. *
1 point
Captionless Image
35 Sistem Raja Berperlembagaan merupakan tonggak keagungan Kerajaan Malaysia. Apakah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong? *
1 point
Captionless Image
36 Lagu kebangsaan negara kita digubah semula berdasarkan lagu Terang Bulan. Apakah kelebihan yang terdapat dalam lagu tersebut? *
1 point
37 Gambar berikut merupakan logo Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA). *
1 point
Captionless Image
38 Pernyataan berikut berkaitan cabaran keenam Wawasan 2020. *
1 point
Captionless Image
39 Jadual berikut berkaitan dasar luar Malaysia. *
1 point
Captionless Image
40 Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) di Malaysia pada tahun1989 telah mengisytiharkan Deklarasi Langkawi. Apakah persetujuan yang dicapai dalam deklarasi tersebut? *
1 point
RETYPE BY CIKGU AZIMAH@SMKBRP
#PastiLulus #ILoveSejarah
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy