ลงทะเบียนเวิร์คชอป Creating Business Through Circular Design (มีนาคม 2567)

เวิร์คชอป Creating Business Through Circular Design เปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ขับเคลื่อนแผนงานด้าน ธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในองค์กร มีเครื่องมือในการปรับธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับผลิตภัณฑ์  รวมไปถึงคุณค่าให้กับกลุ่มลูกค้า หมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความคุ้มค่าสูงสุด

Circular Design เป็นกระบวนการคิดและทำธุรกิจที่ มุ่งเน้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อระบุโอกาสในการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่เป็นไปได้ ออกแบบนวัตกรรมทางธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

  • Circular Design / Life Cycle Design ทักษะการออกแบบ ธุรกิจ สินค้าและบริการในแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  • Value Chain Analysis  กระบวนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการใช้ทรัพยากรของธุรกิจปัจจุบัน
  • Circular Business Model & Design Strategies โมเดลสร้างรายได้และกลยุทธ์การออกแบบ 
  • Implementation Roadmap สร้างแผนการดำเนินงานธุรกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม https://circo.globalcompact-th.com/

รูปแบบการอบรม

  • Onsite
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
  • ภาษาไทย 

ผู้เข้าอบรม
แต่ละองค์กรสามารถส่งตัวแทนมาร่วมอบรมได้  2-3 ท่าน เพื่อทํางานร่วมกันเป็นทีม
1. ผู้ร่วมอบรมหลัก 1 ท่าน จากทีมออกแบบ ทีมพัฒนา ผลิตภัณฑ์ พัฒนาธุรกิจ หรือกลยุทธ์ธุรกิจ (จำเป็นต้องเข้าครบทุกครั้ง) 
2. ผู้ร่วมอบรมเสริม 1-2 ท่าน จากทีมที่เข้าใจตลาด รู้จักลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการอบรม: 
42,000 บาท/องค์กร (จากปกติ 64,000 บาท) *ได้รับสิทธิลดหย่อนเงินได้จากกรมสรรพกร 250% (Stemplus)

สถานที่: แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วันที่: 14, 28  มีนาคม และ 2 เมษายน 2567
เวลา: 9.30 - 17.30 น. 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 4 มีนาคม 2567


สอบถามเพิ่มเติม
circohub.th@gmail.com
098-969-8812

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
*
เบอร์โทรศัพท์ *
องค์กร/หน่วยงานที่สังกัด *
ตำแหน่ง *
เป้าหมายหรือความคาดหวังของท่านในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้?

*
ในฐานะผู้เข้ารับการอบรม ท่านมีบทบาทหน้าที่ หรือประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือด้านความยั่งยืนในองค์กรอย่างไรบ้าง ?
*
ตัวอย่าง Product Case หรือผลิตภัณฑ์ในธุรกิจของท่าน ที่ท่านสนใจปรับเปลี่ยนให้เป็น Circular Economy (ด้วยแนวคิดเศรษกิจหมุนเวียน)
*
กรุณาระบุ "ชื่อ ตำแหน่งและอีเมล์" ของผู้เข้าร่วมเสริม (สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกครั้งหลังจากการยืนยันการเข้าร่วมเวิร์คชอป) : คนที่ 1 *
กรุณาระบุ "ชื่อ ตำแหน่งและอีเมล์" ของผู้เข้าร่วมเสริม (สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกครั้งหลังจากการยืนยันการเข้าร่วมเวิร์คชอป) : คนที่ 2
กรุณายืนยันว่า "ผู้เข้าร่วมหลัก" สามารถเข้าร่วมอบรมได้ครบทุกครั้งใน วันที่ 14, 28 มีนาคม และ 2 เมษายน 2567  เวลา 9.30 - 17.30 น.  *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy