แบบประเมินอาจารย์
1)กรุณาประเมิณตามการเรียนการสอนจริง สำรวจนี้เพื่อเก็บข้อมูลและพัฒนาตัวอาจารย์ผู้สอน ไม่มีผลต่อคะแนน
2)ส่วนข้อมูลการประเมิณจะถูกเก็บเป็นความลับ ห้ามมิให้อาจารย์ตรวจสอบผลแบบสอบถามโดยเด็ดขาด

ฝ่ายประกันคุณภาพอาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

เลือกวิชาที่ต้องการประเมิน
นักเรียนชั้น
เลขที่
Your answer
เข้าสอนตรงเวลาและใช้เวลาในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดำเนินการสอนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
เนื้อหาวิชาทันสมัย
การเลือกชนิดและคุณภาพสื่อการสอน
บรรยายด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจน ใช้ภาษาเข้าใจง่ายและไม่นอกเรื่องจนเสียเนื้อหาหลัก
มีการอธิบายหรือยกตัวอย่างประกอบการบรรยายให้เห็นจริงและชัดเจน
มีวิธีการที่กระตุ้นการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา
เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเรียน
มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่มีสาระประโยชน์ในระหว่างการบรรยาย
ข้อเสนอเพิ่มเติมถึงอาจารย์ผู้สอน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms