แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำชี้แจง: แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
3. วัตถุประสงค์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
1. ด้านทั่วไป *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์มีความสวยงาม และน่าสนใจ
มีการจัดหมวดหมู่ สะดวกในการค้นหา
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
2. ด้านข้อมูล *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อมูลมีความทันสมัยและน่าสนใจ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
ข้อมูลเป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการ
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy