แบบฟอร์มขอใช้งาน HOSxP
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  PDPA
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำนำหน้า *
ตำแหน่ง *
เลข วิชาชีพ (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด) กรณีไ่ม่มีเลข วิชาชีพ ให้ใส่เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
ชื่อ  สกุล *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน (กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง) *
วันเดือนปีเกิด  เดือน/วัน/ปี *
ชื่อที่ต้องการใช้งาน hosxp *
รหั สผ่าน ที่ต้องการใช้งาน hosxp *
วันที่เริ่มเข้าทำงาน เดือน/วัน/ปี *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy