ANKIETA
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNA DĄBRÓWKA
Wprowadzenie
W związku prowadzonymi pracami nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta ma określić Państwa
oczekiwania dotyczące planowanego rozwoju oraz odczucia na temat funkcjonowania gminy. Wyniki ankiety będą uwzględnione w pracach projektowych nad ww. dokumentem w części kierunków rozwoju gminy.

Ankieta jest anonimowa, wyniki będą prezentowane jedynie w formie zbiorczej. Ankieta składa się z czterech części:
- Metryczka – dane pomocnicze do analizy statystycznej
- Opinie na temat wybranych elementów funkcjonowania gminy – ocena 1-5.
- Pytania na temat rozwoju gminy – wybór odpowiedzi: a) – h).
- Dodatkowe pytania informacyjne.

Udział w ankiecie stanowi bezpośredni wkład mieszkańców gminy w tworzenie nowego projektu Studium. Liczymy na Państwa zaangażowanie.

Twoja opinia jest dla nas ważna!

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms