ANKIETA
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNA DĄBRÓWKA
Wprowadzenie
W związku prowadzonymi pracami nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta ma określić Państwa
oczekiwania dotyczące planowanego rozwoju oraz odczucia na temat funkcjonowania gminy. Wyniki ankiety będą uwzględnione w pracach projektowych nad ww. dokumentem w części kierunków rozwoju gminy.

Ankieta jest anonimowa, wyniki będą prezentowane jedynie w formie zbiorczej. Ankieta składa się z czterech części:
- Metryczka – dane pomocnicze do analizy statystycznej
- Opinie na temat wybranych elementów funkcjonowania gminy – ocena 1-5.
- Pytania na temat rozwoju gminy – wybór odpowiedzi: a) – h).
- Dodatkowe pytania informacyjne.

Udział w ankiecie stanowi bezpośredni wkład mieszkańców gminy w tworzenie nowego projektu Studium. Liczymy na Państwa zaangażowanie.

Twoja opinia jest dla nas ważna!

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.