Aanmelden Fotografie Poesaka op de TTF'18
Email address *
Naam *
Your answer
Achternaam *
Your answer
Mobiele nummer
Your answer
Wat voor 'poesaka' (Object uit Ned-Indië) neemt u mee? *
Your answer
Welke dag komt u langs? *
Required
Priacyverklaring
Privacyverklaring

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerken Simone Berger en Armando Ello persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Simone Berger en Armando Ello inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Simone Berger en Armando Ello zullen het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.


Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Simone Berger & Armando Ello Fotografie & FIlm

Armando Ello
Doesburgweg 7, 2803 PL GOUDA
Hoezoindo.nl

armando@hoezoindo.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Simone Berger en Armando Ello verwerken de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

✔ achternaam
✔ voornamen
✔ telefoonnummer
✔ e-mailadres
✔ anders, namelijk handtekening voor toestemming publicatie in het boek Pusaka


Verwerkingsgrond

Simone Berger en Armando Ello verwerken de persoonsgegevens uitsluitend indien:

de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Simone Bergeren armando Ello met betrokkenen heeft gesloten.
Simone Berger en Armando Ello een wettelijke verplichting dient na te komen
een gerechtvaardigd belang van Simone Berger en Armando Ello, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Simone Berger en Armando Ello aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons) gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

✔ afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
✔ informatie over wijzigen producten en diensten
✔ marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
✔ telefonisch contact, e-mail contact
✔ uitvoering wettelijke verplichtingen


Delen van persoonsgegevens met derden

Simone Berger en Armando Ello verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Simone Berger en Armando Ello blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Simone Berger en Armando Ello zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

Wettelijke grondslag: Simone Berger en Armando Ello houden zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
Marketingdoeleinden: 1 jaar
Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 1 jaar
Telefonisch contact: 1 jaar
Informeren over wijzigingen van diensten: 1 jaar


De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Simone Berger en Armando Ello of door middel van telefoon of e-mail. Simone Berger en Armando Ello zullen de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Simone Berger en Armando Ello gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Simone Berger en Armando Ello vastgelegde persoonsgegevens

Simone Berger en Armando Ello neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Simone Berger of Armando Ello. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Simone Berger of Armando Ello onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Simone Berger of Armando Ello meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Simone Berger of Armando Ello onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Armando Ello via armando@hoezoindo.nl

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Simone Berger en Armando Ello schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Hierbij geef ik toestemming mijn portret te mogen gebruiken voor het boekproject 'Poesaka' en ter promotie van het boek op sociale media. Het portret wordt mij digitaal toegezonden en mag het gebruiken voor eigen prive doeleinden. Ik heb de privacy verklaring gelezen over wat er met mijn gegevens gebeurd en ga hiermee akkoord. *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.