Evalueringsskjema - Pool - Divisjon 1 & 2

Dette skjemaet brukes for å sende inn en evaluering av en turnering enten man har vært arrangør, leder, deltaker eller tilskuer.
Skjemaer som sendes inn uten signering med navn eller e-post vil ikke tas i betrakting under evaluering som kan ha konsekvenser for arrangør eller ansvarlige.
Dersom man har lyst til å teste skjemaet må man gjerne signere med "TEST".
Evalueringer vil samlet kunne benyttes av ansvarlig i NB ved vurdering av fordelingsnøkkel i turneringsoppgjøret og eventuelle tilkommende tildelinger av turneringer.
Alle vurderinger som gjøres i dette skjemaet er ikke nødvendigvis av betydning til enhver turnering. Alle vurderinger vil likevel ha en viss interesse og er således alltid velkomne. Eneste betingelse er at alle spørsmål blir besvart slik at skjema er komplett utfylt.