แบบทดสอบ หน่วยที่ 2
จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องที่สุด
การพิมพ์สูตรใน Google sheet ข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุด *
1 point
ใน Google form ถ้าต้องการให้ตรวจข้อสอบอัตโนมัติต้องลงส่วนเสริมในข้อใด *
1 point
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่ดีของข้อมูล *
1 point
ข้อใดกล่าวถูกต้อง *
1 point
ในการใช้งาน Google Apps ข้อใดเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด *
1 point
โปรแกรมในรูปเรียกว่าอะไร *
1 point
Captionless Image
ชื่อ-สกุล *
Your answer
Google Docs ทำงานคล้ายกับโปรแกรมอะไรของ Microsoft office *
1 point
google drive คือ *
1 point
โปรแกรม kahoot คือ ? *
1 point
Captionless Image
ลักษณะใด ไม่ใช่ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต *
1 point
โปรแกรมในรูปเรียกว่าอะไร *
1 point
Captionless Image
การใช้งาน Google drive ได้นั้นต้องสมัครบริการใดก่อน *
1 point
โปรแกรมในรูปเรียกว่าอะไร *
1 point
Captionless Image
ข้อใดเป็นความหมายของข้อมูล *
1 point
Google Drive คืออะไร *
1 point
ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดมีผลต่อสังคมในโรงเรียน *
1 point
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของ Google Drive *
1 point
ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ *
1 point
การพูดคุยผ่าน Facebook ทางอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศเป็นการใช้เทคโนโลยีในด้านใด *
1 point
".ac" คือ ประเภทโดเมนของขององค์กรใด *
1 point
ชั้น/เลขที่ *
Your answer
โปรแกรมในรูปเรียกว่าอะไร *
1 point
Captionless Image
ข้อใดเป็นองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ *
1 point
การนำคลิปวิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร์มาลงบนเว็บไซต์ YouTube นักเรียนคิดว่าขั้นตอนนี้เรียกว่าอะไร *
1 point
อาชีพ System Analyst เป็นอาชีพที่ตรงกับข้อใด *
1 point
ข้อใดเป็นความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องมากที่สุด *
1 point
ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดมีผลต่อตัวนักเรียนมากที่สุด *
1 point
ข้อใดเป็นกระบวนการของสารสนเทศ *
1 point
ข้อใดคือความหมายของอินเทอร์เน็ต *
1 point
ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีสารสนเทศ *
1 point
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยี *
1 point
ความสามารถของ Google slide จะคล้ายกับโปรแกรมใด *
1 point
อาชีพใดมีหน้าที่บริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร *
1 point
ข้อใดไม่มีในบริการของ Google Apps *
1 point
ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยี *
1 point
ข้อใดเป็นความสามารถของ Google form *
1 point
ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใด ไม่ใช่ ผลต่อสังคมนอกโรงเรียน *
1 point
สมชายสามารถเก็บข้อมูลบน Google Drive ได้ฟรีจำนวนเท่าไร *
1 point
ข้อใดเขียนคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถูกต้อง *
1 point
ข้อมูลใดสามารถอัปโหลดลงใน Google Drive ได้ *
1 point
โปรแกรมในรูปเรียกว่าอะไร *
1 point
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. Report Abuse - Terms of Service