Informačné podujatie Monitorovanie spotreby energie – prvý krok k úsporám

Slovenská inovačná a energetická agentúra organizuje pre zástupcov obcí a vyšších územných celkov odborné podujatie o monitorovaní spotreby energie. Toto podujatie je bezplatné a je zamerané na poskytnutie informácií o povinnostiach zo zákona č. 476/2008 Z.z. a na praktické ukážky vypĺňania údajov do monitorovacieho systému. Podujatie sa bude konať:

10. marca 2014 vo Veľkom Bieli
18. marca 2014 v Kysuckom Novom Meste

Vyplnením nasledovného formulára potvrdíte svoj záujem o účasť na tomto podujatí.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question