แบบสอบถามข้อมูล บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ชื่อ-สกุล *
Your answer
1.1.1 เพศ *
1.2 รหัสประจำตัวนิสิต : *
Your answer
1.2.1 เลขประจำตัวประชาชน :
Your answer
1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
1.3.1 อายุ *
Your answer
1.4 ระดับการศึกษา *
1.4.1 หลักสูตร/สาขา *
Your answer
1.5 เกรดเฉลี่ย (GPA) *
Your answer
1.5.1 เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ *
1.5.2 ไม่เป็น เพราะ
1.6 ระยะเวลาในการศึกษา (ปี) *
Your answer
1.6.1 ท่านสอบเข้ามาในระบบใด *
1.6.2 โควต้า (โปรดระบุชื่อโควต้า)
Your answer
1.6.3 กรณีที่ท่านไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด (ป.ตรี 4 ปี, ป.โท 2 ปี, ป.เอก 4 ปี) เพราะ .......
Your answer
1.7 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ *
โทรศัพท์บ้าน ............โทรศัพท์มือถือ............. E-mail address อื่นที่ไม่ใช่ KU / nontri account ................ Line ID (ถ้ามี) ................ Facebook account (ถ้ามี)........................
Your answer
1.8 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (กรณีเป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่ติดต่อได้ในข้อ 1.7 ไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนนี้ค่ะ)
Your answer
1.9 สภานภาพการทำงาน *
1.9.1 ประเภทของงาน
1.9.2 ได้ทำงานตรงตามสาขา/วิชาที่ได้เรียนมาหรือไม่
1.9.3 อัตราเงินเดือน
Your answer
1.9.4 ศึกษาต่อ (โปรดระบุ หลักสูตร/สาขา สถานที่ศึกษา ประเทศ ที่หัวข้อ )
Your answer
1.9.5 อยู่ในระหว่างเตรียมศึกษาต่อ (โปรดระบุ หลักสูตร/สาขา สถานที่ศึกษา ประเทศ)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms