ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ LOEI ART FES (LAF) 2021 I LFAF4

ชมรมศิลปินและนักสร้างสรรค์จังหวัดเลย (LACC) ร่วมกับเครือข่ายจัดตั้งมูลนิธิประยูรเพื่อศิลปะ และโครงการ STAR TIER เปิดรับสมัครผลงานศิลปะทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ภาพถ่าย งานวิดีโอ ศิลปะจัดวาง ดนตรี การแสดง หรือสิ่งอื่นใดที่คุณจะนิยามมันว่าเป็นผลงานศิลปะที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครจากศิลปินและนักสร้างสรรค์ชาวจังหวัดเลยมาร่วมจัดแสดงใน “Loei Art Fes 2021 - เทศกาลศิลปะร่วมสมัยแห่งจิตวิญญาณเมืองเลย” (LAF) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ในพื้นที่อ.เมือง, วังสะพุง และด่ายซ้าย ภายใต้ธีม “จิตวิญญาณแห่งการเริ่มต้น”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการสมัครได้ที่ทาง Facebook page : LAF - Loei Art Fes I LFAF4 หรือ www.facebook.com/lowfatartfes

[ เงื่อนไขในการรับสมัครและคัดเลือกผลงาน ]

1. เปิดรับผลงานตั้งแต่ 15 มีนาคม - 12 เมษายน 2564 และจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ทาง Facebook page : LAF - Loei Art Fes I LFAF4 หรือ www.facebook.com/lowfatartfes และอีเมลล์ส่วนตัวของผู้สมัคร

2. การคัดเลือกผลงานในทั้งนี้ *ไม่ใช่* การประกวดผลงานศิลปะ (non-competition selection)

3. เนื่องด้วยเทศกาลเป็นเทศกาลศิลปะประเภทไม่แสวงหาผลกำไร (non-profit) และเป็นเทศกาลอิสระที่จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคม สำหรับผลงานที่ได้รับคัดเลือก ทางเทศกาลยังไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทน (artist fee) ในการจัดแสดงผลงานได้

4.สำหรับผลงานประเภท *ทัศน์ศิลป์* ที่ได้รับเลือก ทางเทศกาลจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งชิ้นงาน การติดตั้ง การดูแลชิ้นงาน รื้อถอน และส่งคืนชิ้นงาน รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชิ้นงานทั้งหมดตามแต่กรณีและมูลค่าที่ตกลงกันล่วงหน้าก่อนจัดแสดงผลงาน

5.สำหรับผลงานประเภท *ดนตรีและการแสดงสด* ทางเทศกาลจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์แสงเสียง ที่จำเป็นต่อการจัดแสดง พร้อมที่พักและเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ศิลปินจำเป็นต้องค้างคืนในการเตรียมการแสดง

6.ผลงานทุกชิ้นที่จัดแสดงเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน ทางเทศกาลไม่มีส่วนได้ในผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากการจัดแสดงงานชิ้นนี้

7.ทางเทศกาลจะไม่นำผลงานของผู้สมัครไปใช้โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเด็ดขาด จนกว่าจะมีการประกาศผล (ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ) และทำเอกสารความยินยอมร่วมกันระหว่างเทศกาลและผู้สมัคร
Email address *
Cannot pre-fill email address.
Email address *
Cannot pre-fill email address.
ข้อมูลและประวัติของผู้สมัคร
กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและผลงานให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล *
อายุ *
ที่อยู่ *
ประวัติและผลงานที่ผ่านมาโดยย่อของผู้สมัคร *
เบอร์โทรศัพท์ *
Line ID
คุณมีความเกี่ยวข้อง/ผูกพันอย่างไรกับจังหวัดเลย *
หากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้จังหวัดเลยได้ 1 อย่าง คุณอยากลงมือทำอะไร *
Email address *
Cannot pre-fill email address.
ข้อมูลและรายละเอียดของผลงาน
ผู้สมัคร 1 ท่านสามารถส่งผลงานได้มากที่สุด 3 ผลงาน
Email address *
Cannot pre-fill email address.
ผลงานชิ้นที่ 1
ชื่อผลงานชิ้นที่ 1 และ ขนาดผลงานชิ้นที่ 1 (ถ้ามี) *
รูปแบบของผลงานชิ้นที่ 1 *
คำอธิบายผลงานสั้นๆ ประมาณ 1 ย่อหน้า *
เงื่อนไขทางเทคนิคในการติดตั้ง หรือจัดแสดงผลงาน (เช่น อุปกรณ์แสง/เสียงที่จำเป็น)
Email address *
Cannot pre-fill email address.
ผลงานชิ้นที่ 2 (ถ้ามี)
ชื่อผลงานชิ้นที่ 2 และ ขนาดผลงานชิ้นที่ 2 (ถ้ามี)
รูปแบบของผลงานชิ้นที่ 2
คำอธิบายผลงานสั้นๆ ประมาณ 1 ย่อหน้า
เงื่อนไขทางเทคนิคในการติดตั้ง หรือจัดแสดงผลงาน (เช่น อุปกรณ์แสง/เสียงที่จำเป็น)
Email address *
Cannot pre-fill email address.
ผลงานชิ้นที่ 3 (ถ้ามี)
ชื่อผลงานชิ้นที่ 3 และ ขนาดผลงานชิ้นที่ 3 (ถ้ามี)
รูปแบบของผลงานชิ้นที่ 3
คำอธิบายผลงานสั้นๆ ประมาณ 1 ย่อหน้า
เงื่อนไขทางเทคนิคในการติดตั้ง หรือจัดแสดงผลงาน (เช่น อุปกรณ์แสง/เสียงที่จำเป็น)
Email address *
Cannot pre-fill email address.
อัพโหลดผลงาน
1. *สำหรับผลงานทัศนศิลป์* - ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดไฟล์รูปภาพผลงานเป็นสกุลไฟล์ .jpg, .png *ขนาดไม่เกิน 10 mb
2. *สำหรับผลงานการแสดงสด / ดนตรี / Media art* - ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดไฟล์ลงบน Youtube หรือ Vimeo และกรอก URL Link ในช่องด้านล่าง
3. โดยตั้งชื่อไฟล์ตามที่กำหนด คือ "ชื่อผู้สมัคร_ชื่อผลงาน" เช่น เวลา อมตธรรมชาติ_the long walk
4. สามารถอัพโหลดผ่าน Google Drive หรือ
5. URL อื่นๆ ที่ใช้สำหรับจัดเก็บไฟล์ออนไลน์ (ไม่ควรเว็บไซต์ที่ให้พื้นที่จัดเก็บน้อยกว่า 7 วัน)
สำหรับผู้ที่ใช้ Google Drive สามารถอัพโหลดผลงานได้ที่นี่
สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ Google Drive สามารถใส่ URL ที่ฝากไฟล์ผลงานได้ที่นี่ (ไม่ควรฝากไฟล์ในเว็บไซต์ที่ให้พื้นที่จัดเก็บน้อยกว่า 7 วัน)
สำหรับผลงานการแสดงสด / ดนตรี / Media art สามารถกรอก Youtube หรือ Vimeo URL Link ในช่องด้านล่าง
Email address *
Cannot pre-fill email address.
รับรองข้อมูล
ขอยืนยันว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้ากรอกในการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์ตามความเป็นจริง *
Required
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy