Request edit access
Zgłoszenie - Konkurs na Najlepszą Prezentację PodRóżniczą organizowany w ramach festiwalu "PodRóżni"
W celu wzięcia udziału w konkursie prosimy o uzupełnienie poniższego formularza ;)

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ O TEMATYCE PODRÓŻNICZEJ ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE GILDIA SZTUKI W RAMACH FESTIWALU PODRÓŻNI.


§1 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Gildia Sztuki” z siedzibą we Wrocławiu, przy Łęczyckiej 16/19, 53-632; nr KRS: 0000324043.
§2 Konkurs odbywa się w ramach festiwalu „PodRóżni – Festiwal o krok dalej”.
§3 Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej prezentacji o tematyce podróżniczej.
§4 W celu wzięcia udziału w konkursie należy prawidłowo wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy do dnia 10 sierpnia.
§5 Oceny zgłoszeń i wyboru zwycięzcy konkursu na prezentację o tematyce podróżniczej dokonuje jury składające się z dwóch podmiotów:
- Internauci
- Stowarzyszenie Gildia Sztuki/organizatorzy festiwalu
§6 Jury składające się z członków Stowarzyszenia Gildii Sztuki/organizatorów festiwalu swojej oceny prezentacji będzie dokonywać pod kątem merytorycznym, dokumentacji fotograficznej oraz kunsztu redakcyjnego. Trzem najlepszym prezentacjom zostaną przyznane punkty:
1 miejsce- 12 pkt
2 miejsce- 9 pkt
3 miejsce - 6 pkt
§7 Głosowanie Internautów będzie trwało od 13.08.2018 do 19.08.2018. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu. Przedłużenie terminu zakończenia Głosowania Internautów nie stanowi zmiany regulaminu.
§8 Przez Głosowanie Internautów rozumiana jest pozytywna reakcja na zamieszczone zdjęcie („Lubię to”, „Super”, „Ha ha”, „Wow”) pod postem z konkursową prezentacją na fanpage’u festiwalu „PodRóżni – o krok dalej”.
§9 Aby prezentacja wzięła udział w Głosowaniu Internautów niezbędne jest oficjalne opublikowanie wpisu przez Stowarzyszenie Gildia Sztuki na stronie facebook’owej festiwalu „PodRóżni – o krok dalej”.
§10 Głosowanie internautów na najlepszą prezentację o tematyce podróżniczej odbywać się będzie poprzez fanpage festiwalu „PodRóżni – o krok dalej”. Zdjęcia wraz z krótkim opisem zostaną załączone w albumie na fanpage’u Festiwalu. Trzem prezentacjom z największą liczbą głosów zostaną przydzielone punkty zgodnie z punktacją:
1 miejsce- 12 pkt
2 miejsce- 9 pkt
3 miejsce- 6 pkt
§11 Punkty przyznane przez Jury oraz zdobyte w wyniku Głosowania Internautów sumują się.
§12 W razie remisu decyduje ilość polubień na Facebook'u.
§13 W ramach konkursu wyłonieni zostaną 3 Prelegenci, którzy zobowiązani są do wygłoszenia 45-minutowej multimedialnej prezentacji z wyprawy, którą zgłosili do konkursu. Organizator zapewnia narzędzia multimedialne potrzebne do wyświetlenia prezentacji. Prezentacja zostanie wygłoszona podczas festiwalu “Podróżni - festiwal o krok dalej”, który odbędzie się w dniach 31 sierpnia - 2 września na Ruinach Zamku w Ząbkowicach Śląskich.
§14 Wyłonieni prelegenci wezmą udział w konkursie na najlepszą prelekcję spośród prelekcji konkursowych na Festiwalu.
§15 Zwycięzcy otrzymują darmowy wstęp na 3 dni festiwalu. Organizator natomiast nie pokrywa kosztów podróży związanych z przyjazdem zwycięzcy na festiwal, noclegu oraz wyżywienia. Zwycięzca nie otrzymuje honorarium za występ.
§16 W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
§17 Do konkursu można zgłaszać prezentacje indywidualne lub zbiorowe.
§18 Konkurs nie obejmuje wyjazdów organizowanych komercyjnie lub osób zawodowo zajmujących się organizacją wyjazdów komercyjnych (biura podróży tradycyjnej i kwalifikowanej, służbowe wyjazdy integracyjne itp).
§19 W przypadku zwycięstwa prezentacji zbiorowej, w trakcie trwania prelekcji na Festiwalu, konieczna jest obecność min. 2 członków wyjazdu.
§20 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ich wizerunku w formie fotografii cyfrowej przez Stowrzyszenie "Gildia Sztuki" w celu umieszczenia ich w mediach społecznościowych.
§21 Zwycięzca wyraża zgodę na bezpłatną rejestrację występu i umieszczenie nagrania w różnych materiałach informacyjnych, promocyjnych, wykorzystywania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. w formie elektronicznej, publiczne prezentacje itp.) w celu związanym z działalnością lub promocją Stowarzyszenia Gildia Sztuki. Autorzy prelekcji wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji prelekcji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2135)
§22 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Stowarzyszenia “Gildia Sztuki”, a sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
§23 Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie “Gildia Sztuki” z siedzibą we Wrocławiu, przy Łęczyckiej 16/19, 53-632; nr KRS: 0000324043.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenia działań niezbędnych do realizacji ko nkursu oraz wykorzystane w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z festiwalem (art. 6 ust 1 lit. a RODO)
4. Dane osobowe będą przechowywane do realizacji wyżej wymienionych celów przez okres dwunastu miesięcy.
5. Przysługuje Tobie prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania lub usunięcia, z uwzględnieniem celu przetwarzania danych, wskazanego w pkt. 2.
6. W każdej chwili możesz cofnąć wyrażone zgody za pomocą e-maila na adres prelekcje@festiwalpodrozni.pl
7. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W toku przetwarzania Twoich danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Email address *
Imię i nazwisko *
Numer telefonu *
Adres mailowy *
Adres bloga/fanpage'a (jeśli jest)
Nazwa i cel wyprawy *
Czas wyprawy i środek transportu *
Opis trasy wyprawy *
Napisz np. jakie odwiedziłeś/aś kraje, najciekawsze miejsca. Max 10 zdań.
Opis prelekcji *
Przekonaj organizatorów i internautów o tym, że to właśnie Twojej prelekcji powinniśmy wysłuchać podczas festiwalu. Opis zostanie zostanie opublikowany wraz ze zdjęciami na stronie Facebook festiwalu Podróżni w celu wyłonienia trzech najciekawszych prezentacji. Max. 15 zdań.
Wyślij nam 5 swoich zdjęć z podróży *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms