Request edit access
Curso Contención Mecánica Avanzado 10, 11 e 12 de Novembro
FORMULARIO DE INSCRICIÓN.
Prazo de inscrición: 6 DE NOVEMBRO

DATAS
Venres: 18:00 a 20.00 (teoría)
Sábado: de 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 19:30 (práctica primeiro turno)
Domingo: de 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 19:30 (práctica segundo turno)
* Todos os asistentes ao curso participarán o venres na sesión teórica. A sesión práctica realizarase en dous turnos, un turno o sábado e outro turno o domingo. Ao realizar a inscrición indicade a vosa preferencia Sábado ou Domingo.

LUGAR
Santiago de Compostela
Rúa Nova, 33 Centro Social A Fundación


Número de prazas: 40 (20 persoas en cada turno)
* A asignación de prazas será por riguroso orde de inscrición, tendo preferencia as persoas que estén en posesión do curso de contención mecánica ( iniciación) ou con coñecementos e / ou formación en contención mecánica.

Nome e apelidos *
Your answer
D.N.I *
Your answer
Correo electrónico *
Your answer
Teléfono *
Your answer
Escolla unha opción: *
Entidade/Organización/ Asociación a que pertence *
Your answer
Profesión *
Your answer
Realizou o curso de iniciación 'Contención Mecánica' *
Que turno prefire para a sesión práctica? *
Se precisa factura cubra os seguintes datos:
Your answer
Nome ou razón social
Your answer
NIF / CIF
Your answer
Dirección Postal
Your answer
(*) Confirmaráselle a praza por correo e facilitaráselle un número de conta para facer o ingreso. Enviar copia de xustificante de pagamento a info@autismogalicia.org .
Federación Autismo Galicia
(*) Cláusula de protección de datos

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que os datos facilitados nesta solicitude poderán ser incorporados a un ficheiro de datos persoais responsabilidade da FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA, provista de CIF Nº G15549306, con domicilio social en Rúa Home Santo de Bonaval, número 74, baixo, Código Postal 15703, Santiago de Compostela, coa finalidade de xestionar axeitadamente a organización e desenvolvemento da actividade formativa.

Infórmaselle así mesmo que durante o desenvolvemento da actividade formativa poderase captar, mediante fotografía, filme ou calqueroutro procedemento a sua imaxe e de non facer indicación en contrario, marcando a casilla habilitada para tal fin, autoriza a súa reprodución e a súa publicación sen ánimo do lucro nas publicacións de promoción interna ou externa de carácter informativo e/ou divulgativo, tales como memorias, boletíns, página web, material divulgativo, proxectos e calqueroutro formato ou canle de comunicación da entidade.

Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixindo a súa solicitude por escrito asinado e achegando fotocopia do seu DNI ou documento identificativo equivalente á FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA ao enderezo xa sinalado.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms