Request edit access
STIMULUSKUP - Studentski podskup Empirijskih Istraživanja u Psihologiji 2018.
Udruženje studenata psihologije Filozofskog fakulteta u Beogradu “Stimulus” organizuje drugi studentski podskup „Stimuluskup“, kao prateći sadržaj naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji – EIP2018 koji će trajati 23, 24. i 25. marta 2018. godine. Naši ciljevi su da pružimo mogućnost za veću uključenost studenata i studentkinja u naučne skupove i proširimo interesovanja studenata na aktuelne i nove teme koje izlaze iz kruga oblasti koje se usko izučavaju tokom studija. “Stimulus” poziva sve zainteresovane studente da učestvuju u studentskom podskupu STIMULUSKUP. Ovogodišnja tema podskupa je “Čovek u fokusu istraživanja”.

Sa akcentom na interdisciplinarnu saradnju, ove godine želimo da okupimo što više studenata i mladih istraživača čija su interesovanja ili oblasti istraživanja povezana sa psihologijom. Šta nam etnografske studije mogu reći o psihološkim karakteristikama različitih socijalnih grupa? Kako fiziološki sistem utiče na naše raspoloženje? Kako nam novi programski jezici mogu pomoći u analizi podataka psiholoških istraživanja? Kako koristimo jezik za formiranje naše slike o svetu? Dokle se pružaju granice ljudske svesti?

Ovo su samo neka od mnogobrojnih pitanja o kojima bismo voleli da diskutujemo sa vama na ovogodišnjem "Stimuluskupu". Verujemo da je interdisciplinarnost danas vrlo bitna u naučnoj zajednici. Psihologija se od samog početka razvijala kao nauka uz pomoć saznanja iz filozofije, neurologije, matematike, antropologije, fizike i mnogih drugih, kako društvenih, tako i prirodnih nauka. Ove godine na “Stimuluskupu” želimo da obrišemo (makar privremeno) granice između društvenog i prirodnog, i da u stimulativnoj studentskoj atmosferi predstavimo jedni drugima znanja o mnogobrojnim aspektima čovekove prirode iz različitih naučnih perspektiva, stavljajući fokus na prednosti njihovog udruživanja i saradnje.

Ako imate interesantne empirijske rezultate ili uvide, ukoliko želite da organizujete radionice koje su u insterdisciplinarnom duhu, pozivamo Vas da se pridružite i učestvujete u Stimuluskupu 2018. godine kroz popunjavanje ove prijave.

U konferenciji "Stimuluskup 2018" je moguće učestvovati na nekoliko načina:

Autorski rad: individualno ili grupno istraživanje sprovedeno uz rad sa mentorom ili samostalno. Poželjno je prijaviti i rad koji je već izlagan ili objavljen ako se uklapa u temu skupa.

Pregled rada: prikaz rada koji je delo drugog autora. Kritički osvrt na rezultate jednog ili više istraživanja koja se bave odabranom temom.

Replikaciona studija: istraživanje sprovedeno u cilju proveravanja postojećih rezultata.

Radionica: interaktivna diskusija i rad koji omogućava učesnicima da steknu nova praktična znanja.

Kratko predavanje: samostalna prezentacija određene teme u trajanju do sat vremena.

Drugo: USP Stimulus je zainteresovan za saradnju i u slučaju da biste želeli da učestvujete na neki od načina koji nisu obuhvaćeni ovom prijavom. U tom slučaju, kontaktirajte nas na stimuluskup@gmail.com ili popunite prijavu uz biranje opcije 'Drugo'.

NAPOMENA: moguće je prijaviti se za više od jednog vida učešća. U tom slučaju, potrebno je popuniti onoliko različitih prijava za koliko se opcija prijavljujete. Svaka prijava će biti razmatrana individualno.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms