I Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Dydaktyków

Rejestracja na Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców pt.: "Ekonomia i Zarządzanie. Teoria i Praktyka" została zakończona.

Jeśli chcesz zgłosić swój udział (po terminie) napisz na adres: aron.wadlewski@gmail.com