Request edit access
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 (รอบ 12 เดือน) หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการ
1.เพศ *
2.ประเภทผู้รับบริการ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service