GRUP DE LOGÍSTICA SOSTENIBLE

La inscripció està tancada ja que la jornada ja s'ha dut a terme.

Moltes gràcies pel seu interès.


GRUP DE LOGÍSTICA SOSTENIBLE