แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
เพศ
ระดับการศึกษา
ความพึงพอใจในการให้บริการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไชต์ด้านข้อมูลข่าวสาร
ความพึงพอใจในการให้บริการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไชต์ด้านการใช้งาน
ความพึงพอใจในการให้บริการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไชต์ด้านรูปแบบ
ความพึงพอใจในการให้บริการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไชต์ด้านด้านการใช้ประโยช์
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาของการใช้บริการ
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy