Request edit access
Inscripció PMI La Pobla
Nom i cognoms del/la jugador/a *
Your answer
DNI/NIF del/la jugadora *
Your answer
CATEGORIA *
Important!
Els torns poden variar en funció del nivell i/o de les disponibilitats del jugador/a. Si necessiteu un canvi de torn, caldrà comunicar-ho al coordinador esportiu de l'activitat.
AUTORITZACIÓ
Nom i cognoms del pare/mare o tutor legal *
Your answer
DNI/NIF del pare/mare o tutor legal *
Your answer
Jo, com a pare/mare o tutor legal autoritzo al menor inscrit en aquest formulari a participar a l'activitat organitzada per Fesport Projectes S.L. Certifico també que el menor no pateix enfermetats ni al·lèrgies que li impedeixin participar amb normalitat en les activitats a les que es refereix aquesta inscripció. *
PROTECCIÓ DE DADES
Conforme al que regula la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que les dades recollides en aquest formulari seran tractades de forma confidencial i incorporades a un fitxer del que és responsable Fesport Projectes S.L. amb la finalitat de formalitzar la inscripció, la tutela dels i les jugadors/es durant les activitats, així com el contacte per a futures promocions o comunicacions, relacionades amb les activitats organitzades per Fesport Projectes S.L. Així mateix s'informa que existeix la possibilitat que Fesport Projectes S.L. publiqui en la seva pàgina web oficial (www.fesport.cat), o als seus mitjans de difusió, imatges de les activitats que es realitzin durant l'activitat, sense que aquestes accions impliquin un dret de remuneració o benefici econòmic a favor de l'afectat/ada. La cessió d'aquestes imatges inclou tots els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública de la gravació o imatges capturades durant els esdeveniments organitzats per Fesport Projectes S.L. El titular de les dades pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals emmagatzemades en els fitxers de Fesport Projectes S.L. enviant un correu electrònic a info@fesport.cat (adjuntant una fotocòpia del DNI). *
Pagament
- El preu de la matrícula és de 30€ si es realitza abans de l'1 de novembre.
- Cal enviar comprobant de pagament a: info@fesport.cat
- L'inscripció no serà vàlida fins que no es realitzi el pagament de la matricula.

Recorda: En el concepte has de posar el NOM DEL JUGADOR/A i fer transferència al número de compte:
ES20 2100 0001 0102 0103 7662
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy