Request edit access
Evropske integracije, samoprocjena znanja
Poštovani,

Kviz pitanja iz oblasti Evropske integracije sačinjena su u cilju samoprocjene ili nadogradnje već postojećeg znanja. Sadržaj kviza nudi pitanja sa ponuđenim opcijskim odgovorima i isti je sačinjen iz raznih izvora. Rezultati koje postignete u radu nemaju nikavu pravnu vrijednost. Ovaj dio naše web stranice služi samo kao pomoć kandidatima za unapređenje znanja iz predmetne oblasti i predstavlja dio Uvodnog programa obuke za rad u organima državne službe
https://www.adsfbih.gov.ba/Content/DownloadAttachment?id=74f8b055-4c70-4a39-a668-49ced849e744

Pitanja iz kviza nisu pitanja iz Baze podataka ADSFBIH iz koje se elektronski generišu testovi za polaganje Ispita općeg znanja.

Želimo Vam dosta uspjeha u učenju!
1. Europska unija ima: *
0 points
2. Europska unija sa strukturom od tri stuba je nastala *
0 points
3. Europski parlament je *
0 points
4. Europska komisija je: *
0 points
5. Vijeće EU (Vijeće ministara) čine: *
0 points
6. Europska unija ima Ustav? *
0 points
7. Primarni izvori prava Europske unije su: *
0 points
8. U sekundarne izvore prava Europske unije spadaju: *
0 points
9. Uredba ima opću primjenu?Obavezujuća je u cjelosti i neposredno se primjenjuje u svim državnim članicama *
0 points
10. Direktiva je obavezujuća u pogledu rezultata koji je potrebno postići za svaku državu članicu kojoj je upućena, a odabir oblika i metoda postizanja tog rezultata prepušten je nacionalnim tijelima? *
0 points
11. Preporuke i mišljenja, kao sekundarni izvori prava Europske unije, imaju obavezujuću snagu *
0 points
12. Unutrašnje tržište Europske unije podrazumijeva *
0 points
13. Eurom se, kao jedinstvenom valutom, služe potrošači i preduzeća u *
0 points
14. Svaka europska država može podnijeti zahtjev za članstvom ako poštuje demokratske vrijednosti Europske unije i zalaže se za njihovo promicanje *
0 points
15. Europska država može postati članicom ako ne ispunjava kriterije i uvjete za pristupanje, definirane u Kopenhagenu 1993. i razrađene u kasnijim odlukama Europske unije *
0 points
16. Kopenhaški kriteriji su *
0 points
17. O pristupanju nove države članice u Europsku uniju odlučuju: *
0 points
18. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, kojim je i prvi put uspostavljen formalni ugovorni odnos između BiH i EU potpisan je: *
0 points
19. Nakon što su Predsjedništvo BiH i oba doma Parlamentarne skupštine potvrdili i usvojili Izjavu o opredjeljenosti institucija BiH za provođenje neophodnih reformi u okviru procesa pristupanja EU, u skladu sa Zaključcima Vijeća za vanjske poslove EU, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je stupio na snagu dana *
0 points
20. Europski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn, uručio je predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denisu Zvizdiću, Upitnik Europske komisije dana *
0 points
21. Koje su tri *Europske zajednice* predstavljale osnov za kreiranje Europske unije? *
0 points
22. Koju vrstu političkog sistema ima Europska unija? *
0 points
23. Kojim ugovorom se uvodi pojam "Građanstvo Europske Unije" *
0 points
24. Ključne supranacionalne institucije Europske Unije su: *
0 points
25. Koja institucija Europske unije je zadužena za kontrolu prihoda i rashoda budžeta Europske Unije? *
0 points
26. Koje izvršno tijelo Europske unije ima ekskluzivno pravo zakonodavne inicijative? *
0 points
27. Koje tijelo Eurpske Unije utvrđuje opći pravac razvoja EU i ima ključnu ulogu u usaglašavanju interesa i stajališta država članica, posebno principa i smjernica u oblasti zajedničke vanjske i sigurnosne politike, odbrane, koordinacije ekonomskih politika na nacionalnom i supranacionalnom nivou? *
0 points
28. Koje tijelo Europske Unije biraju građani Europske Unije na slobodnim i/ili tajnim izborima? *
0 points
29. Koja je jedina zemlja članica Europske Unije koja je odbila Lisabonski ugovor na referendumu 2008. godine? *
0 points
30. Koja institucija Europske Unije odobrava kredite nedovoljno razvijenim regionima za modernizaciju saobraćajne infrastrukture, telekomunikacije, energetiku, mala i srednja preduzeća, okoliš itd.? *
0 points
31. Šta je Acquis Communautaire? *
0 points
32. Koja od zemalja članica Europske Unije ima najveći broj poslanika u Europskom parlamentu? *
0 points
33. Kojim ugovorom o Eurpskoj uniji se bliže definiraju principi jedinstvenog tržišta? *
0 points
34. Koja institucija Europske Unije ima odgovornost da utvrđuje opće smjernice u oblasti zajedničke vanjske i sigurnosne politike? *
0 points
35. Pravno obavezujući sekundarni izvori prava Europske unije su: *
0 points
36. Jedinstveno europsko tržište ima četiri osnovne slobode: slobodu kretanja ljudi, kapitala, usluga i ... *
0 points
37. Koja je svrha postojanja kohezione politike Europske unije? *
0 points
38. Koja od dolje navedenih je nova funkcija unutar institucionalnig sistema Europske unije? *
0 points
39. Zajednička komisija za Europske integracije jeste Zajedničko tijelo,... *
0 points
40. Kriterij iz Madrida (Madridski kriterij) je jedan od uslova za članstvo u Europskoj Uniji, koji je postavljen na sastanku Europskog vijeća u Madridu 1995. godine. Ovaj kriterij podrazumijeva: *
0 points
41. Ko donosi odluku o pristupanju nove države članice Europskoj Uniji? *
0 points
42. U procesu europskih integracija šta podrazumijeva pojam "država pristupnica"? *
0 points
43. Šta je Instrument pred-pristupne pomoći-IPA? *
0 points
44. Šta je to Europsko partnerstvo? *
0 points
45. Koja je najstarija politička organizacija na Europskom kontinentu? *
0 points
46. Kako se zove proces kojim pristupne zemlje, zajedno sa Europskom komisijom, mjere rezultate u napretku usklađivanja nacionalne zakonodavne strukture sa Acquis Communautaire-om? *
0 points
47. Kada Europska unija donosi budžete? *
0 points
48. Kako su definirane nadležnosti Evropske Unije? *
0 points
49. Šta znači da neka država kao zemlja članica EU pripada eurozoni? *
0 points
50. Evropska unija se temelji na: *
0 points
51. Sud pravde Evropske unije čine: *
0 points
52. Koje su bile prve zemlje članice EU? *
0 points
53. Uredba kao pravni instrument Evropske unije predstavlja: *
0 points
54. Institucionalnu strukturu EU čine: *
0 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service