Request edit access
Zapisy do grupy Mastermind
Prowadzenie firmy jest związane z koniecznością zarządzania zróżnicowanymi procesami oraz podejmowania wielopłaszczyznowych działań. Abyśmy jak najlepiej mogli ustalić potrzeby Twoje i Twojej firmy oraz jak najlepiej połączyć Was w grupy Mastermindowe zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety.


Zespół FLOW
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1. Do jakiej branży należy Twoja firma i jakie są jej główne obszary działania?
2. Jakie są cele biznesowe które chciałbyś zrealizować w Twojej firmie w ciągu najbliższego roku?
3. Proszę wskazać, w których obszarach działania Twojej firmy chcesz wprowadzić zmiany? *
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi
Required
4. Jakie zagrożenia dostrzegasz w związku z działaniem Twojej firmy? – jeśli chcesz podziel się nimi z nami.
5. Jak długo prowadzisz swoją firmę?
Clear selection
6. Ile osób jest zatrudnionych w Twojej firmie? *
Gdzie znajduje się Twoja firma (miejscowość/kraj)? *
Numer kontaktowy
Jeśli chcesz możesz zostawić nam również swój numer telefonu – dzięki temu będziemy mogli szerzej omówić szczegóły związane z organizacją grupy Mastermind. Bądź spokojny, zanim się skontaktujemy ustalimy mailowo dogodny dla Ciebie termin rozmowy.
Twoje imię i nazwisko:
NIP firmy:
WARUNKI ZAPISU:
Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych *
1. Administratorem danych osobowych jest Ewelina Łuczyńska FLOW, Bydgoska 6, 30-056 Kraków, NIP 6871828314, nr tel: 724-117-596, kontakt@flow-szkolenia24.pl. 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Ewelina Łuczyńska, kontakt@flow-szkolenia24.pl, 724-117-596. 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia; 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu; 5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT; 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych; 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1); 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu; 11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą; 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy