Request edit access
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI MUI DINH CHALLENGE 2019
THÔNG TIN VỀ ĐỘI THI
ẢNH LÁI CHÍNH..................................................ẢNH LÁI PHỤ
Ảnh 3x4 Ảnh 3x4
THÔNG TIN VỀ ĐỘI ĐUA
TÊN ĐỘI ĐUA
HỌ VÀ TÊN LÁI CHÍNH : *
Ảnh của lái chính (Ảnh thẻ 3x4) *
Required
Ngày/Tháng/Năm sinh *
MM
/
DD
/
YYYY
Số CMND *
Ngày Cấp *
MM
/
DD
/
YYYY
Số bằng lái xe *
Ngày hết hạn: *
MM
/
DD
/
YYYY
Địa chỉ (Theo CMND) *
Email *
Số điện thoại di động *
Nhóm máu: *
Cỡ Áo *
Họ và Tên lái phụ:
Ảnh của lái phụ
Số CMND
Ngày Cấp
MM
/
DD
/
YYYY
Địa chỉ (Theo CMND)
Email
Số điện thoại di động
Nhóm máu:
Cỡ Áo
Thông tin về trường hợp khẩn cấp (Tên và SĐT người cần liên hệ): *
THÔNG TIN VỀ XE THI ĐẤU
Nhãn hiệu/ Model: *
Biển số: *
Dung tích động cơ: *
Cỡ lốp *
Tời (TPO/Điện) *
Tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định trong điều lệ của giải MUI DINH 2019. Tôi cam đoan tự nguyện tham gia giải và cam kết tự chịu trách nhiệm về mọi hư hỏng, thiệt hại, mất mát, tai nạn, thương tích, tử vong với các tài sản của tôi và của bản thân cá nhân tôi trong suốt quá trình tham gia giải.
Lái chính (Ký và ghi rõ họ tên):..................................
Lái phụ (Ký và ghi rõ họ tên).....................................
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service