Request edit access
แบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการด้านการบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ประจำปี 2563
แบบสำรวจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความคิดเห็นของผู้รับบริการ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของเครือข่ายในการทำงานด้านการบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง และจะเก็บรักษาความคิดเห็นที่ท่านให้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะในลักษณะหนึ่งลักษณะใดที่อาจทวนสอบกลับไประบุผู้ให้ข้อมูลได้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่รับบริการ
ผู้ตอบแบบสำรวจ
Clear selection
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
ระดับการศึกษาสูงสุด
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. Report Abuse