Request edit access
Đăng ký tham gia NPO JVFC  留学生等会員 入会登録書(Ver4 20.01.01~一部改訂21.05.17)
Yêu cầu thành viên tới Facebook cầu thành viên tới Facebook chức phi lợi nhuận NPO Japan & Vietnam Friendship Club (viết tắt: NPO JVFC) được thành lập với mục đích hỗ trợ du học sinh, thực tập sinh và người đang làm việc tại Nhật Bản.
Tổ chức hoạt động trong ba hoạt động chính:
1. Hoạt động học ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản
2. Hoạt động tìm hiểu các công ty Nhật Bản
3. Các hoạt động hỗ trợ cuộc sống.

~Ba lời hứa của JVFC ;JVFCの3つの誓い~
1. Hăng hái đặt câu hỏi, tham khảo ý kiến ;どんどん質問・相談しよう
2. Hăng hái viết ;どんどん書こう
3. Hăng hái nói chuyện ;どんどん話そう

(お願い)
 1. ★ 印は、かならず記入してください。(Nhớ điền vào dấu ★ )
 2. 記入後一番下の ≪送信≫ をクリックしてください。(Nhấp vào gửi ở cuối sau khi làm đầy)
 3. 送信後、LINEを使っている人は、「 竹谷正之(たけたに まさゆき)」で友だち追加(
https://bit.ly/2Q00SJ7 ) をしてください。(Đăng ký làm bạn trên LINE)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
★0.現在の取得ビザは? A;留学生 B:技能実習生 C;特定技能実習生 D;( )   *
★1.JVFCを紹介してくれた人(Ai đã giới thiệu cho bạn tham gia tổ chức NPO này? ) *
 A: 友だち B: 学校の先生 C: ホームページ D: 先輩(せんぱい) E:その他                                       (Ví dụ ) C (Aのばあいは、なまえもかいてください)
★2.名前(Họ tên) *
(Ví dụ ) Nguyen Huu Dinh (グェン フゥ ディン)
★3.性別(Giới tính ) *
 A: 男性( Nam)、B:女性 (Nữ)                                             (Ví dụ ) A.
4.たんじょう日(Ngày tháng năm sinh )
(Ví dụ ) 1988/08/02 
★5(1)通学・勤務中の学校・会社名 (Tên trường đang học tập ) *
(Ví dụ ) 〇〇日本語学校
★5(2)通学・勤務 をはじめた時期 ( Bắt đầu học hoặc làm việc từ khi nào? ) *
(Ví dụ ) 2018/04/01
★6(1)郵便番号と住所 (Vui lòng cho biết địa chỉ hiện tại của bạn?) *
(Ví dụ ) 〒●●●/●●●● 千葉市花見川区さつきが丘〇丁目〇番〇号- 203号室 (※)       (※)部屋番号のある人は、かならず書いてください 。ゆうびんがとどきません。(Hãy nhớ ghi mã zip và số phòng của bạn. Yubin không đến.)
★6(2)電話番号(Số điện thoại )  *
A:利用中(đang sử dụng) B:利用していない (Không sử dụng ) (Ví dụ ) A;090-8437-〇〇〇〇
★6(3)E-mailアドレス (Mail ) *
A:利用中 B:利用していない  (Ví dụ ) nguyenh〇〇@gmail.com
★6(4)LINEの使用(Bạn có dùng Line không? Nếu có hãy cho biết ID/nickname) *
 A:利用中(ID: ) /or ( nickname : ) B:利用していない                                    (Ví dụ ) B
6(5)FaceBookの使用(Bạn có dùng Facebook không? Nếu có hãy cho biết tên facebook)
A: 利用中(ID:   )or (Nickname: ) B:利用していない                                    (Ví dụ ) A:EL clasico 
★7(1)日本に最初に来た時(Khi tôi lần đầu tiên đến Nhật Bản) *
(Ví dụ ) 2016/09/01
7(2)日本に来た動機 (Mục đích đến Nhật ) (A đến F những lựa chọn) 
 A:日本語が上手になりたいから (Muốn tiếng Nhật tốt hơn)              B:日本で、大学に行きたいから (Muốn vào đại học tại Nhật)             C:日本で、日本企業でつとめたいから (Muốn làm việc tại công ty ở Nhật)           D:帰国しベトナムで、日系企業につとめたいから (Muốn làm việc tại công ty Nhật ở Việt Nam)      E:友達や家族が日本にいるから (Vì có bạn bè anh chị em ở Nhật)            F:親や先生から日本で勉強するようにいわれたから (Vì bố mẹ khuyên học tiếng Nhật)        G:実習生、介護士実習候補者など(Thực tập sinh)               H:企業からの派遣、転勤 (Công văn / Chuyển giao)  (Ví dụ ) G
★8(1)日本で卒業した日本語学校名と通学期間(Viết tên trường tiếng Nhật đã tốt nghiệp và thời gian học tại đó)  *
(Ví dụ ) 〇〇日本語学校 2008/04~2010/03
★8(2)日本で卒業した専門学校名と通学期間(Viết tên trườngchuyên môn đã tốt nghiệp và thời gian học tại đó) *
(Ví dụ ) 〇〇専門学校 2010/04~2011/03
★8(3)日本で卒業した大学名と通学期間(Viết tên trường đại học đã tốt nghiệp và thời gian học tại đó)   *
(Ví dụ ) 〇〇大学〇〇学科 2011/04~2015/03
★8(4)日本で卒業した大学院名と通学期間(Viết tên trường cao học đã tốt nghiệp và thời gian học tại đó)  *
(Ví dụ ) 〇〇大学院 〇〇研究科 2015/04~2017/03
★9(1)ベトナムで卒業した高校・大学名や在学中の学校名 (Tên trường cấp 3 và đại học bạn đã tốt nghiệp ở Việt Nam, hoặc tên trường bạn đang học.)     *
(Ví dụ ) Trung tam giao duc thuong xuyen My Hao(2006/5)
9(2)ベトナムで日本語を学んだ所と、その期間 (Tên trường và thời gian học tiếng Nhật tại Việt Nam)
(Ví dụ ) A:〇〇大学 日本語学科(2012/04~2016/18) B:〇〇日本語センター(2016/04~2016/08)C: なし
10出身県(ベトナム)(Vui lòng cho biết quê của bạn?) 
(Ví dụ ) (Hung Yen)
★11JLPT( Bạn đã đậu JLPT trình độ ...) と合格した時期(Tháng… Năm…) *
(Ví dụ ) N3級 2017/12
12JVFCへの期待すること (Vui lòng cho biết những điều bạn muốn làm, hay những mong muốn của bạn khi tham gia NPO JVFC?)
できるだけ日本語で書いてください (Nếu có thể, xin vui lòng viết bằng tiếng Nhật)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy