Request edit access
YEB - Rritja e Aftësive Sipërmarrëse të të Rinjve nga Grupet në Nevojë
Projekti "Fuqizimi i të Rinjve" është një ndërhyrje pesë-vjeçare (e filluar në Janar 2016) që synon aftësimin personal dhe profesional të të rinjve në nevojë dhe dhënien e mundësive për të dalë nga cikli i varfërisë në mënyrë të qëndrueshme. Përmes komponentit të sipërmarrjes, projekti mbeshtet të rinjtë nga grupet në nevojë për rritjen e aftësive sipërmarrëse, konceptimin, ngritjen dhe zhvillimin e nismave të tyre të biznesit.
Formular Aplikimi (për zonën: Shkodër, Vau i Dejës dhe Malësi e Madhe)
Përfituesit e synuar:
- Jeni të rinj nga mosha 16 – 22 vjeç;
- Mendoni se jeni përfaqësues i grupeve në nevojë;
- Jeni banor i njerës prej bashkive të mëposhtme: SHKODER, VAU I DEJES dhe MALESI E MADHE

Afati i aplikimeve është deri më datë: 30.06.2019

1. Emri dhe mbiemri: *
Your answer
2. Ditëlindja: *
MM
/
DD
/
YYYY
3. Adresa aktuale e banimit: *
Your answer
4. Bashkia: *
5. Numri i telefonit: *
Your answer
6. E-mail: *
Your answer
7. Numri i kartes se identitetit: *
Your answer
8. A i përkisni ndonjë minoriteti, grupi etnik apo ndonjë grupi të margjinalizuar? *
(a) Nëse PO, cilit grup i përkisni?
Your answer
9. Cfarë arsimimi keni? *
10. Cili është profesioni juaj aktual?
Your answer
11. Cfarë aftësish të tjera shtesë keni?
Your answer
12. Cfarë eksperience të mëparshme pune keni? (nëse ka)
Your answer
13. A keni kryer ndonjë trajnim ose kurs profesional? *
(a). Nëse PO, cfarë kursi/trajnimi?
Your answer
14. Cila është gjendja aktuale e punësimit tuaj? *
15. Nga sa pjestarë përbëhet familja juaj? *
16. A keni qëndruar për punë jashtë vendit (në emigracion) gjatë 24 muajve të fundit? *
(a) Nëse Po, në cilin vend keni qënë së fundmi?
Your answer
(b) Sa kohë keni qëndruar?
Your answer
(c) Kur jeni kthyer?
Your answer
17. A jeni përballuar më parë ose vazhdoni të përballeni aktualisht me ndonjë nga situatat e mëposhtme?  *
Nëse nevojitet, mund të zgjidhni më shumë se një nga opsionet e mëposhtme
Required
18. Ku ndodhet ndërtesa/banesa ku ju jetoni? *
19. Si është e ndërtuar banesa ku ju jetoni? *
Nëse nevojitet, mund të zgjidhni më shumë se një nga opsionet e mëposhtme
Required
20. Si është furnizimi me ujë të pijshëm? *
21. Cila është ideja juaj e sipërmarrjes/biznesit?
(jepni një përshkrim të shkurtër dhe sa me specifik të idesë tuaj të sipërmarrjes/biznesit)
Your answer
22. Çfarë do të prodhojë/ofrojë biznesi juaj?
(përshkruani produktet/shërbimet që ju do të prodhoni dhe/apo ofroni në treg)
Your answer
23. Çfarë mendoni se janë pikat e forta që e bën apo do t’a bëjë të suksesshme idenë tuaj të biznesit?
Your answer
24. A keni provuar më parë të nisni një biznes tuajin?
25. Nëse PO, përshkruani çfarë biznesi?
Your answer
26. Cilat ishin problemet kryesore që keni hasur dhe çfarë do të bënit ndryshe nëse do kishit një shanc të dytë, dhe cili është statusi i biznesit tuaj tani?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Yunus Social Business. Report Abuse - Terms of Service