Αίτηση Προσωρινής Τοποθέτησης / Διάθεσης 2017-2018.

Οι Αιτήσεις Προσωρινής Τοποθέτησης δεν γίνονται πλέον δεκτές.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ στο 22730-21341.