Request edit access
XVII Конгрес геолога Србије XVII Serbian Geological Congress РЕГИСТРАЦИЈА ~ REGISTRATION
Време одржавања/ Event date : 17-20. 05. 2018.
Место / Venue: Врњачка Бања - Хотел "Бреза"; Vrnjačka Banja - Hotel "Breza"

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ/ IMPORTANT NOTES:
1) Уколико аутор учествује са више радова, неопходно је за сваки рад појединачно попунити нову регистрацију
If author wish to submit more that one paper, it is necessary to fill registration form for each paper separately.
2) Услов да рад буде публикован и презентован је плаћена најмање једна котизација по сваком раду
Conditions that paper will be published and presented is at least one registration fee payed for each paper.

Email address *
РЕГИСТРАЦИЈА ЈЕ ОБАВЕЗНА У СЛЕДЕЋИМ СЛУЧАЈЕВИМА:
1.) Кореспондинг аутор ЛИЧНО попуњава пријаву за сваки рад појединачно који жели да презентује или публикује
2.) Сви учесници који планирају да ПРИСУСТВУЈУ конференцији ЛИЧНО се региструју (без рада или као каоутори), у том случају се не отвара опција за пријаву рада
3.) Коаутори који НЕЋЕ присуствовати конференцији НЕМАЈУ обавезу да буду регистровани, иако су коаутори на неком раду.
Све регистрације се врше ЛИЧНО
Име и презиме / Name and Surname *
Молимо вас, унесите име и презиме кореспондинг аутора / Please, enter name and surname of corresponding author
Your answer
Организација - институција / Organization-Institution *
Уколико аутор нема афилијацију, у ово поље је неопходно унети статус: незапослен, пензионер или студент / If author doesn't have affiliation, in this field please enter following , according to your status: unemployed, retired, student
Your answer
Адреса кореспондинг аутора / Co responding author address *
Уколико аутор нема афилијацију, овде унети адресу пребивалишта аутора / If author doesn't have affiliation, in this field please enter your resident adress
Your answer
На конгресу учествујем / I am participating at the Conference *
У случају да се пријављујете као коаутор, неће вам се отворити опција за пријаву наслова рада. У том случају аутор-коресподент мора да пријави рад са називом и да вас наведе као коаутора / In case, that you register yourself as coauthor, you will not be able to fill the title of paper, in such case, corresponding author must fill complete form and to list you as coauthor.
Тип котизације / Type of registration fee *
Чланови СГД-а који су плаћали чланарину од претходног конгреса, остварују попуст од 5€ за сваку годину уплаћене чланарине. По овом основу, котизација може бити умањена максимално 20€ / SGD members that have payed membership fee from last Congress, will be allowed 5€ discount for each year that they have payed. Maximum discount is 20€ by this condition.
Плаћена чланарина у последње четири године / Membership payment during last 4 years *
Попуст се остварује на основу списка активних чланова. За евентуалне грешке на списку, молимо вас да контактирате на office@sgd.rs / Discount will be counted based on membership list. For any mistakes on the list, please contact us office@sgd.rs (http://www.sgd.rs/clanstvo/spisak-clanova)
Required
Екскурзија/Excursion *
Начелно сам заинтерсован за екскурзију. Детаљније понуде екскурзија биће објављене до другог саопштења (доплата до 50 €)/ Generally, I am interested to participate for excursion. Final excursion plan and detail will published within second announcement (max. additional payment - 50 €)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms