Request edit access
Triduum Paschalne, Wisła 2019
Zapraszamy rodziny Domowego Kościoła, Oazę Dorosłych i młodzież na wspólne przeżywanie Triduum Paschalnego w formie rekolekcji.
Uczestnictwo w Triduum dla młodzieży jest jednym z najważniejszych momentów formacji deuterokatechumenalnej i warunkiem owocnego uczestnictwa w ONŻ III stopnia.
Dla małżeństw z Domowego Kościoła zaleca się uczestniczenie w Triduum Paschalnym w formie rekolekcyjnej na etapie formacji permanentnej (po ukończeniu formacji podstawowej).

Na przeżywanie Triduum Paschalnego składają się następujące elementy:
uczestnictwo w nabożeństwach i celebracjach liturgicznych,
wspólne odmawianie Modlitwy Godzin w pełnym wymiarze,
konferencje wprowadzające do liturgii poszczególnych dni Triduum,
adoracja i modlitwa czuwania,
obrzędy bezpośrednio przygotowujące do odnowy Chrztu Świętego, wzorowane na Obrzędach Chrztu dorosłych
 
Termin rekolekcji: 18 kwietnia – 21 kwietnia 2019r.
W Niedzielę Zmartwychwstania – wracamy do swoich domów po świątecznym śniadaniu ok. 10-tej.
Miejsce: Wisła ul. Wyzwolenia 6, Dom rekolekcyjny „ Idylla”
W rekolekcjach posługują:
moderator – ksiądz Grzegorz Koss
para animatorska – Agnieszka i Andrzej Bołdowscy;
kontakt: tel. 530 530 691 mail: dk.sosnowiec@wp.pl
diakonia wychowawcza – zapewniamy opiekę do dzieci;

Koszty:
młodzież – 160 zł / osobę
dorośli i dzieci pow. 12 lat – 250 zł / osobę
dzieci 10 -12 lat – 180 zł / osobę
dzieci 4 - 9 lat – 160 zł / osobę
dzieci 1 – 3 lat – 85 zł / osobę
Zadatek: do dwóch tygodni od otrzymania maila o przyjęciu zgłoszenia,
- małżeństwa 250 zł
- młodzież 80 zł
 
Po prawidłowo wypełnionym formularzu, w terminie do 7 dni, otrzymacie maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia.
Po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia należy wpłacić zadatek w terminie do dwóch tygodni w wysokości: małżeństwa - 250 zł., młodzież: 80 zł.
Brak wpłaty zadatku na podany niżej rachunek bankowy, spowoduje skreślenie z listy uczestników rekolekcji i przeniesienie na listę rezerwową.
W przypadku rezygnacji z rekolekcji wpłacony zadatek zostaje przekazany na rzecz Domowego Kościoła Diecezji Sosnowieckiej, z wyjątkiem sytuacji, gdy na wolne miejsce znajdzie się inna chętna osoba/małżeństwo.
W terminie 7 dni przed rozpoczęciem wybranych rekolekcji należy wpłacić, na podany niżej rachunek bankowy, pozostałą należność za rekolekcje.

Dane do przelewu:
odbiorca: Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej, ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec
nr rachunku: 18 1750 0012 0000 0000 3752 6266
tytuł: zadatek, imię i nazwisko, rodzaj rekolekcji, miejscowość

Uwaga! W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców, którą można pobrać tutaj: https://docs.google.com/document/d/1nI7DZgpBuIDHjAktnDZsGI1zxjCeAy-tQ3uGzF43tes/edit?usp=sharing, i podpisaną podać prowadzącym przy zakwaterowaniu.

Zgłaszam się *
Dane osobowe
imię i nazwisko *
Your answer
data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
imię męża/żony
Your answer
data urodzenia męża/żony
MM
/
DD
/
YYYY
adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość) *
Your answer
nr telefonu *
Your answer
adres e-mail *
Your answer
dzieci, które biorą udział w rekolekcjach: imię dziecka (rok urodzenia) *
W przypadku wyjazdu bez dzieci – wpisać „brak”.
Your answer
Informacje nt. diecezji i wspólnoty
diecezja *
Your answer
rejon *
Your answer
wspólnota (młodzieżowa, dorosłych, DK) *
Your answer
Formacja rekolekcyjna
rok / miejscowość / jako kto (uczestnik, animator, dk muzyczna, dk wychowawcza, para prowadząca), ewentualnie "brak"
Oaza Rodzin I st. / ONŻ I st. *
Your answer
Oaza Rodzin II st./ ONŻ II st. *
Your answer
Oaza Rodzin III st./ ONŻ III st. *
Your answer
ORAR I st. *
Your answer
ORAR II st. *
Your answer
Triduum Paschalne *
Your answer
Informacje dodatkowe
posiadane talenty, którymi chcecie podzielić się ze wspólnotą (śpiew, taniec, talent muzyczny, posługa nadzwyczajnego szafarza, inne)
Your answer
dodatkowe informacje dla organizatorów
Your answer
Zgody
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej, danych osobowych w celach formacyjnych Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu.
Zgoda wizerunkowa - osoby niepełnoletnie będą proszone o późniejsze dostarczenie w formie pisemnej - podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej (dalej: Stowarzyszenie) ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec, reprezentowane przez ks. Andrzeja Nackowskiego;
2) Stowarzyszenie nie posiada inspektora ochrony danych. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Sosnowieckiej jest Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych (e-mail: inspektor@diecezja.sosnowiec.pl);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach formacyjnych Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej;
4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie oraz osoby odpowiedzialne za formację uczestników w Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania formacji w Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej (dotyczy rekolekcji wakacyjnych, formacji podejmowanej w trakcie roku szkolnego oraz udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach realizacji celów statutowych);
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
10) podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z formacją w Ruchu Światło-Życie;
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service