Request edit access
Badanie satysfakcji użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu
Szanowna/y/ Pani/e/,

Prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety, której celem jest ocena jakości naszych usług. Jej wyniki pomogą nam lepiej dostosować funkcjonowanie biblioteki do potrzeb użytkowników. Prosimy o szczere odpowiedzi, zgodne z Pana/i odczuciami.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas!

1. W jakim celu odwiedza Pan/Pani zazwyczaj bibliotekę? Proszę uwzględnić zarówno osobistą obecność w bibliotece, jak i odwiedzanie strony internetowej. (Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi). *
Required
2. Jak Pan/Pani ocenia całość usług bibliotecznych? (wg skali od 1 do 5, gdzie: 1 oznacza „bardzo źle” a 5 oznacza „bardzo dobrze”). *
bardzo źle
bardzo dobrze
3. Jak Pan/Pani ocenia: (wg skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle” a 5 oznacza „bardzo dobrze”. W przypadku, kiedy Pan/Pani nie korzysta z danej usługi lub biblioteka jej nie oferuje proszę wybrać opcję „ND - Nie dotyczy”) *
ND
1
2
3
4
5
1. warunki lokalowe i czytelność oznakowania w bibliotece
2. wyposażenie biblioteki (umeblowanie, dostępność i jakość sprzętu)
3. godziny otwarcia
pracowników biblioteki
4a. kultura obsługi (życzliwość, nastawienie, pomoc)
4b. kompetencje
4c. dyspozycyjność
5. zbiory drukowane, np. książki, czasopisma (kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność, itp. w stosunku do oczekiwań)
6. zbiory audiowizualne, np. audiobooki, filmy, nagrania (kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność, itp. w stosunku do oczekiwań)
7. zasoby elektroniczne (kompletność, aktualność baz danych, czasopism, książek, itp. w stosunku do oczekiwań)
8. zasady wypożyczeń
8a. czas realizacji zamówienia
8b. dopuszczalna liczba egzemplarzy
8c. dopuszczalny okres wypożyczeń
9. usługi informacyjne (informowanie o zbiorach, wyszukiwanie zbiorów i informacji)
10. wydarzenia kulturalne organizowane przez bibliotekę
11. ofertę edukacyjną (szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria, itp. organizowane przez bibliotekę)
12. witrynę internetową biblioteki (przydatność, zakres, aktualność i czytelność zamieszczonych informacji)
13. możliwości korzystania z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece
14.możliwości korzystania z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera)
Płeć *
Wiek *
Status użytkownika:(proszę zaznaczyć wyłącznie jedną, dominującą możliwość) *
Jak często korzysta Pan/Pani z usług biblioteki? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service