Soal Selidik Tahap Kesedaran Dasar Keselamatan ICT (DKICT) DI Pejabat Daerah Dan Tanah Perak Tengah, Seri Iskandar.
13 responses
Loading...
Loading responses…
MAKLUMAT ASAS RESPONDEN
1. Jantina
No responses yet for this question.
2. Umur
No responses yet for this question.
3. Tahun Perkhidmatan
No responses yet for this question.
4. Unit
No responses yet for this question.
Item Analisis
1. Adakah anda mengetahui bahawa jabatan ini mempunyai dokumen Polisi Dasar Keselamatan ICT (DKICT)?
No responses yet for this question.
2. Adakah anda membaca dan memahami DKICT Jabatan ini?
No responses yet for this question.
3. Adakah jabatan ini mewajibkan penggunaan kata laluan (Password) sebagai capaian kepada pengguna/akaun sistem?
No responses yet for this question.
4. Bagaimanakah pengemaskinian (Kata Laluan) Password dilakukan?
No responses yet for this question.
5. Adakah jabatan/kakitangan memasang antivirus di setiap komputer atau laptop yang digunakan?
No responses yet for this question.
6. Adakah sistem yang digunakan oleh jabatan/kakitangan dilindungi oleh antivirus?
No responses yet for this question.
7. Adakah Jabatan ini menyediakan "Backup" bagi sistem komputer dan data?
No responses yet for this question.
8. Pada pendapat anda apakah medium "backup" yang paling sesuai untuk menyimpan data dengan kawalan yang maksimum?
No responses yet for this question.
9. Pada pendapat anda, apakah risiko terbesar yang perlu dipertimbangkan dalam kawalan Teknologi Maklumat?
No responses yet for this question.
10. Komen/pandangan bagi memupuk kesedaran mengenai keselamatan ICT di jabatan ini
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.