Request edit access
Kysyvälle vastataan!
Voit kysyä vapaasti mitä tahansa, enemmän tai vähemmän DDI:hin ja sen toimintaympäristöön liittyvää. Kysyminen ja vastaaminen tarjoavat nopean osallistumistavan, jolloin niidenkin jäsenten, jotka eivät syystä tai toisesta osallistu toimintasuunnitelman yhteiskirjoittamiseen, mielipiteet tulevat huomioiduiksi.

Kysymyksen tulee olla asetettu sellaiseen muotoon, että siihen voi vastata vain "kyllä" tai "ei". Vaikka muotovaatimus ei ole välttämättä ideaali, tässä kokeilussa priorisoidaan yhteismitallinen vastausdata.

Samasta asiasta voi kysyä vaihtoehtoisilla kysymyksenasetteluilla ja eri näkökulmista kysymyksiä niin paljon kuin haluaa. Eri kysymysten kerryttämät vastausten määrät tulevat osoittamaan mikä on enemmän ja mikä vähemmän tärkeää.

Lomake tallntuu automaattisesti, joten kysymysten lisäämisen jälken ei tarvitse painaa mitään erikseen, vaan ikkunan voi sulkea. Tallentumisen voi varmistaa vasemmasta yläkulasta tähtisymbolin oikealta puolelta olevasta tekstistä.

Pitäisikö DDI:n panostaa alan tutkijoiden ja toimijoiden entistä parempaan keskustelu- ja verkostoitumiskanavaan netissä?
Pitäisikö DDI:n keskittyä enemmän digitaalisten keskustelusovellusten kokeiluun ja kehittämiseen kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen sijaan?
Pitäisikö DDI:n keskittyä enemmän alan yritysten toiminnan tukemiseen?
Instituutin tulee viestiä enemmän toiminnastaan jäsenistölle?
Pitäisikö DDI:n keskittyä enemmän alan tutkimuksen kehittämiseen?
Lisää kysymys (muokkaustilassa) klikkaamalla jotakin vanhaa kysymystä ja paina sen jälkeen "kopioi" alareunasta.
Pitäisikö perustaa DDI:n paikallisryhmiä tai -verkostoja deliberaatiotoimijoiden tueksi (esim Tampere, Vaasa, joissa jo on useampia toimijoita?)
Pitäisikö päätöksenteon agenda joukkoistaa kokonaan?
Onko edustuksellisen demokratian täydentäminen deliberatiivisen osallistumisen muodoin riittävä ja kestävä ratkaisu?
Pitäisikö DDI:läisten tuoda enemmän deliberaatiota esille mediassa?
Onko deliberaatio oikea viitekehys tekemiselle, vai pitäisikö puhua esimerkiksi suorasta demokratiasta?
Pitäisikö Deliberatiivisen demokratian instituutin nimi muuttaa yksinkertaisemmaksi ja ymmärrettävämmäksi?
Häiritsevätkö kansalaisaloitteet kansanedustajien työtä liiaksi?
Onko politiikka rikki? (Esimerkkikysymys)
Instituutin kotisivut kaipaavat päivitystä?
Pitäisikö DDI:llä olla selkeitä vaikuttamistavoitteita?
Pitäisikö DDI:n keskittyä enemmän julkisen sektorin käytännön toimijoiden tukemiseen kunnissa, maakunnissa ja hallinnossa?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service