Request edit access
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลด้านแรงงานผ่านเว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
*
(2)ช่วงอายุ *
(3)อาชีพ
Clear selection
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อข้อมูลด้านแรงงาน
ระดับความพึงพอใจต่อข้อมูลด้านแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข้อมูลสถานการณ์แรงงานจังหวัด/สถิติแรงงานจังหวัด
ความครบถ้วนของข้อมูล
ความถูกต้องของข้อมูล
ความทันสมัยของข้อมูล
ประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้งาน
การจัดหมวดหมู่เนื้อหาบนเว็บไซต์
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม)
ข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy