Request edit access
Chestionar nivel preşcolar - pentru profesori şi alţi angajaţi
Comisia pentru Evaluarea și Asigurare a Calității din cadrul Colegiului Național Pedagogic "Spiru Haret", Buzău este preocupată de satisfacția beneficiarilor față de serviciile educaționale. În acest demers, evaluarea calității acestor servicii ocupă un loc deosebit de important. În scopul de a realiza o apreciere cât mai obiectivă și de a contribui la îmbunătățirea serviciilor educaționale din unitatea dumneavoastră, vă rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde următoarelor întrebări.
Vă mulțumim pentru participare și vă asigurăm de confidențialitatea răspunsurilor!
1. Sunt cadru didactic la o grădiniţă situată în:
Alegeţi o singură variantă de răspuns
2. Am gradul didactic:
Alegeţi o singură variantă de răspuns
3. Sunt cadru didactic calificat pentru învăţământul preşcolar: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
4. Nivelul studiilor: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
5. Sunt angajat cu contract de muncă pe durată: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
6. Sunt cadru didactic la grupa:
Alegeţi o singură variantă de răspuns
7. Vă simţiţi în siguranţă la grădiniţă: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
8. Există în grădiniţă un sistem de reguli şi proceduri referitoare la asigurarea sănătăţii şi securităţii copiilor, precum şi a întregului personal: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
9. Cunoaşteţi procedurile de acţiune şi de asigurare a serviciilor medicale de urgenţă: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
10. Cunoaşteţi procedurile de acţiune referitoare la gestionarea situaţiilor de criză: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
11. Aţi participat, în ultimul an şcolar, la un exerciţiu de evacuare în caz de incendiu sau cutremur: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
12. Cunoaşteţi misiunea, viziunea, valorile şi ţintele strategice ale unităţii de învăţământ: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
13. Ştiţi unde sunt afişate misiunea, viziunea, valorile şi ţintele strategice: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
14. În ce măsură aţi fost consultat(ă) şi v-aţi adus aportul la întocmirea proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli a unităţii:
Alegeţi o singură variantă de răspuns
15. Aţi citit vreodată proiectul de dezvoltare instituţională a unităţii: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
16. În ce măsură aţi fost consultat(ă), aţi participat şi v-aţi adus aportul la elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unităţii:
Alegeţi o singură variantă de răspuns
17. Aţi fost implicat(ă) şi v-aţi adus aportul la revizuirea proiectului de dezvoltare instituţională:
Alegeţi o singură variantă de răspuns
18. Cunoaşteţi oferta educaţională a unităţii: numărul de grupe/clase, numărul de locuri, programul zilnic, proiecte şi parteneriate, rezultate obţinute: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
19. În ce măsură aţi fost consultat(ă), aţi participat şi v-aţi adus aportul la elaborarea ofertei educaţionale a grădiniţei:
Alegeţi o singură variantă de răspuns
20. Aţi fost implicat(ă) şi v-aţi adus aportul la revizuirea periodică a ofertei educaţionale:
Alegeţi o singură variantă de răspuns
21. Care sunt modalităţile prin care este promovată în comunitate oferta educaţională a grădiniţei: *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
Required
22. Cine se ocupă în creşă şi în comunitate de promovarea ofertei educaţionale: *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
Required
23. Cunoaşteţi Organigrama şi prevederile existente în Regulamentul de Organizare Internă: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
24. Organigrama şi Regulamentul de Organizare Internă (ROI) au fost dezbătute în Consiliul Profesoral: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
25. Cunoaşteţi sarcinile ce vă revin existente în fişa postului: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
26. Cunoaşteţi cine sunt reprezentanţii cadrelor didactice, ai părinţilor şi ai autorităţilor locale în consiliul de administraţie al unităţii şi în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
27. Cunoaşteţi vreo propunere făcută de aceşti reprezentanţi în vederea îmbunătăţirii serviciilor educaţionale oferite comunităţii de grădiniţă: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
28. Aţi primit la începutul anului şcolar fişa de evaluare a activităţii dumneavoastră profesionale: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
29. Vă sunt clare criteriile după care vă este evaluată activitatea profesională: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
30. Consideraţi că activitatea dumneavoastră profesională a fost evaluată în mod corect şi obiectiv de către conducerea unităţii: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
31. Consideraţi că în unitate există o transparenţă în ceea ce priveşte managementul resursei umane: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
32. Aţi remarcat existenţa unei probleme, în grădiniţă, în ceea ce priveşte: *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
Required
33. Aţi remarcat existenţa unei probleme în ceea ce priveşte infrastructura grădiniţei: *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
Required
34. Aţi remarcat existenţa unei probleme în ceea ce priveşte asigurarea utilităţilor necesare pentru buna funcţionare a unităţii: *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
Required
35. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de igiena şi curăţenia din unitate: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
36. Aţi participat în grădiniţă şi/sau în comunitate la programe educaţionale referitoare la dezvoltarea sănătoasă a copiilor: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
37. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de cantitatea mâncării oferite copiilor la grădiniţă: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
38. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de calitatea mâncării oferite copiilor la grădiniţă: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
39. Cât de mare consideraţi că este valoarea alocaţiei pentru hrană pe care o plătesc lunar părinţii la grădiniţă: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
40. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de mărimea spaţiului existent în sala de grupă: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
41. Care sunt centrele de interes amenajate la grupa unde lucraţi dumneavoastră: *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
Required
42. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de modul în care sunt dotate cu materiale şi amenajate sălile de grupă: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
43. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de echipamentele tehnologice, mijloacele şi materialele didactice existente la grupă: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
44. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de cantitatea şi calitatea jocurilor şi jucăriilor existente la grupă: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
45. Care dintre următoarele resurse educaţionale sunt accesibile în mod direct preşcolarilor: *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
Required
46. La ce echipamente şi resurse tehnologice aveţi dumneavoastră acces în unitate: *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
Required
47. Numărul de copii înscrişi la o grupă este între: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
48. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de numărul de copii înscrişi la grupă: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
49. În timpul anului şcolar precedent, frecvenţa medie a preşcolarilor a fost: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
50. Cei mai mulţi copii lipsesc de la grădiniţă pentru că: *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
Required
51. Există în grădiniţă grupe „bune” şi grupe „mai puţin bune”: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
52. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de modul în care au fost formate grupele: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
53. În practica de zi cu zi, aveţi tendinţa de a utiliza în mod frecvent:
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
54. În practica de zi cu zi, aveţi tendinţa de a utiliza în mod frecvent:
Alegeţi o singură variantă de răspuns
55. Cât de des desfăşuraţi activităţi în aer liber cu preşcolarii: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
56. Cât de des desfăşuraţi activităţi de mişcare cu preşcolarii: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
57. Există preşcolari care deranjează în mod frecvent, prin comportamentul lor, desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor de învăţare? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
58. Câţi copii deranjează în mod sistematic activităţile desfăşurate zilnic la grădiniţă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
59. Ce metode şi soluţii aţi utilizat în vederea ameliorării comportamentelor acestor copii? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
60. Care dintre următoarele instrumente le utilizaţi cel mai des în documentarea învăţării şi în înregistrarea comportamentelor preşcolarilor:
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
61. Aţi utilizat în evaluarea periodică şi longitudinală a dezvoltării preşcolarilor instrumente validate ştiinţific:
Alegeţi o singură variantă de răspuns
62. Aţi corelat rezultatele evaluărilor realizate la grupă cu indicatorii de dezvoltare existenţi în "Reperele fundamentale în învăţare şi dezvoltare copilului de la naştere la 7 ani": *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
63. Au fost informaţi părinţii cu privire la modul de desfăşurare a activităţilor zilnice la grădiniţă: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
64. Au fost transmise părinţilor, în mod periodic, informări scrise referitoare la evoluţia şi progresul în învăţare şi în dezvoltare a fiecărui preşcolar: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
65. Au fost identificaţi şi sprijiniţi copiii care manifestă întârzieri în dezvoltare şi/sau copiii care sunt foarte talentaţi în anumite domenii: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
66. Au fost aplicate, în colaborare cu părinţii, planuri remediale şi/sau planuri individualizate de intervenţie pentru aceşti copii: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
67. Aţi participat la organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative în afara unităţii:
Alegeţi o singură variantă de răspuns
68. Grădiniţa a derulat parteneriate educaţionale cu diferiţi actori din comunitate: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
69. Impactul acestor parteneriate educaţionale asupra unităţii şi asupra preşcolarilor a fost: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
70. Ce tipuri de activităţi educative au fost realizate în afara unităţii, în ultimii trei ani şcolari: *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
Required
71. Rezultatele obţinute în urma derulării programelor, parteneriatelor şi a proiectelor educaţionale au fost analizate: *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
Required
72. Rezultatele obţinute în urma derulării programelor, parteneriatelor şi a proiectelor educaţionale au fost diseminate şi prezentate comunităţii şi publicului: *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
Required
73. Au fost consultaţi părinţii în alegerea activităţilor opţionale desfăşurate la grădiniţă: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
74. Aţi colaborat cu profesorii de opţionale în vederea derulării în bune condiţii a acestor activităţi:
Alegeţi o singură variantă de răspuns
75. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de modul în care se desfăşoară aceste cursuri opţionale:
Alegeţi o singură variantă de răspuns
76. Aţi fost implicat(ă) în analiza curriculum-ului la decizia unităţii (pe baza rezultatelor obţinute de preşcolari) şi v-aţi adus aportul la revizuirea periodică a acestuia: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
77. Care sunt modalităţile de comunicare cu părinţii: *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
Required
78. Care sunt modalităţile de comunicare cu conducerea unităţii: *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
Required
79. Care sunt modalităţile principale de comunicare cu ceilalţi educatori din unitate: *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
Required
80. Cât timp estimaţi că alocaţi în medie zilnic pentru a comunica individual cu fiecare copil în parte: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
81. Aţi susţinut activităţi metodice demonstrative pentru a disemina în rândul colegilor noi abordări şi strategii de lucru cu preşcolarii: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
82. Aţi susţinut activităţi demonstrative la grupă pentru părinţi: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
83. Câte şedinţe cu părinţii aţi organizat în anul şcolar precedent: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
84. În cadrul acestor şedinţe sau cu alte ocazii, aţi primit vreo propunere din partea părinţilor în vederea îmbunătăţirii serviciilor educaţionale pe care le oferiţi comunităţii: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
85. Aţi fost implicat(ă) în vreun fel în procesul de evaluare internă a calităţii educaţiei din unitate: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
86. Care dintre următoarele proceduri existente în unitate vă sunt cunoscute: *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
Required
87. Aţi fost implicat(ă) în proiecte de cercetare sau dezvoltare: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
88. Cât de interesat(ă) sunteţi de autoperfecţionare şi de propria dezvoltare profesională *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
89. Cât de des participaţi la activităţile desfăşurate în cadrul comisiei metodice: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
90. Cât de des participaţi la activităţile desfăşurate în cadrul cercului pedagogic: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
91. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea copiilor faţă de dumneavoastră: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
92. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea părinţilor faţă de dumneavoastră: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
93. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea colegilor faţă de dumneavoastră: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
94. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de modul în care relaţionaţi cu ceilalţi colegi din unitate: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
95. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea conducerii unităţii faţă de dumneavoastră: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
96. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea colegilor dumneavoastră faţă de copii: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
97. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea părinţilor faţă de proprii copii: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
98. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea conducerii unităţii faţă de copii în general: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
99. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea conducerii unităţii faţă de părinţi: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
100. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea conducerii unităţii faţă de profesori: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
101. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea conducerii unităţii faţă de personalul didactic auxiliar şi nedidactic: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
102. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea cadrelor medicale faţă de copiii şi părinţii din unitate: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
103. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de activitatea comitetului de părinţi la grupă: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
104. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de activitatea comitetului reprezentativ al părinţilor organizat la nivel de unitate: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
105. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de activitatea comisiilor funcţionale existente în unitate: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
106. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de activitatea comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
107. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de activitatea consiliului profesoral: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
108. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de activitatea consiliului de administraţie: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
109. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de modul în care au evoluat lucrurile în unitate în ultimii trei ani: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns