Request edit access
KARTA ZAPISU DZIECKA NA ZAJĘCIA WDJ KIDS

Wspólnota Chrześcijańska „Wrocław dla Jezusa”
Rok szkolny 2019/2020
Imię i nazwisko dziecka *
Your answer
Data urodzenia dziecka *
MM
/
DD
/
YYYY
Szkoła oraz klasa/przedszkole w tym grupa przedszkolna *
Your answer
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego *
Your answer
Nr telefonu do rodzica/opiekuna prawnego *
Your answer
Adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego *
Your answer
Jestem członkiem Wspólnoty Chrześcijańskiej „Wrocław dla Jezusa” *
Informacje o dziecku, o których nauczyciele prowadzący zajęcia powinni wiedzieć
Your answer
Oświadczenie
Podpisując lub wysyłając wypełniony formularz, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych moich oraz mojego dziecka przez administratora danych, którym jest Wspólnota Chrześcijańska „Wrocław dla Jezusa” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65 (e-mail: biuro@wdj.pl) w celach niezbędnych do dokonania zgłoszenia dziecka na zajęcia biblijne WDJ KIDS we Wspólnocie Chrześcijańskiej „Wrocław dla Jezusa” oraz do przesyłania informacji dotyczących ww. zajęć. Jestem świadomy (świadoma), że przysługuje mi prawo do wglądu do moich danych i żądania ich poprawienia lub usunięcia.

Zasady zajęć w WDJ KIDS
1. Zajęcia w WDJ KIDS prowadzone są w następujących grupach wiekowych:
- od 4 do 6 lat;
- od 7 do 10 lat;
- od 11 do 12 lat.

2. Rodzice dbają o to, aby:
- dziecko na zajęcia przychodziło punktualnie (po zakończeniu kolekty);
- dziecko w wieku od 4 do 6 lat było zaprowadzone na zajęcia przez rodziców;
- dziecko w wieku od 4 do 6 lat było odebrane od razu po zakończeniu nabożeństwa;
- dziecko skorzystało z toalety, napojów, jedzenia przed rozpoczęciem zajęć;
- dziecko wykonało zadanie domowe i przyniosło je na następne zajęcia.

3. Rodzice wyrażają zgodę na to, aby dziecko w wieku od 7 do 12 lat przychodziło na zajęcia samodzielnie.

4. Rodzice wyrażają zgodzę na to, aby dziecko w wieku od 7 do 12 lat wychodziło po zakończeniu zajęć samodzielnie.

5. Rodzice wyrażają chęć współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia poprzez:
- osobisty kontakt i zasięgnięcie informacji na temat zachowania i postępów w rozwoju swojego dziecka;
- przygotowanie emocjonalne i duchowe dziecka do zajęć;
- przypomnienie zasad dotyczących zachowania i uczestnictwa dziecka na zajęciach.

6. Dziecko podczas zajęć nauczane jest prawd biblijnych.

7. Dziecko zostanie zapoznane z zasadami uczestnictwa w zajęciach.

8. Młodzież w wieku od 11 do 12 lat podpisze grupowy kontrakt dotyczący zachowania.

9. Gdy dziecko nie będzie przestrzegać zasad na zajęciach, opiekun grupy porozmawia z rodzicami dziecka.
Jeśli zachowanie dziecka będzie nadal naganne, istnieje możliwość, że nie będzie mogło
ono uczestniczyć w zajęciach przez określony czas.

WYPEŁNIENIE I WYSŁANIE KARTY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM SIĘ I AKCEPTACJĄ ZASAD ZAJĘĆ WDJ KIDS WE WSPÓLNOCIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „WROCŁAW DLA JEZUSA”.


Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy