Δήλωση συμμετοχής στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: “Η διερεύνηση και διαχείριση του Συμμετοχικού Διαδικτύου για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης στο μάθημα των Θρησκευτικών”, 29 Απριλίου 2015

Η φόρμα "Δήλωση συμμετοχής στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: “Η διερεύνηση και διαχείριση του Συμμετοχικού Διαδικτύου για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης στο μάθημα των Θρησκευτικών”, 29 Απριλίου 2015" δεν δέχεται πια απαντήσεις.

Δοκιμάστε να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο της φόρμας αν θεωρείτε ότι αυτό είναι λάθος.