Request edit access
Բնագիտության ֆլեշմոբ
2մակարդակ
Email address
Your answer
Անուն
Your answer
Ազգանուն
Your answer
Դպրոց
Your answer
Դասարան
Your answer
1. Գտնվելով սենյակում, որը լուսավորված է էլեկտրական լամպով, պետք է իմանալ՝ երկու միասին հավաքված միանման ոսպնյակներից ո՞րն ունի մեծ օպտիկական ուժ: Այս նպատակի համար ոչ մի մասնագիտական սարք պետք չէ: Ցույց տվեք այս խնդրի լուծումը:
Your answer
2.Ունենք նույն տրամագծերով երկու ոսպնյակ: Նրանցից մեկը հավաքոց ոսպնյակ է, մյուսը՝ ցրող: Չօգտվելով որևէ գործիքից՝ ինչպե՞ս կարելի է որոշել՝ դրանցից ո՞րն է օժտված մեծ օպտիկական ուժով:
Your answer
3.Հանգստի վիճակում գտնվող մարդը 1ր-ում ներշնչում է մինչև 200մ3 ծավալով թթվածին: Որոշեք թթվածնի զանգվածը, որն անհրաժեշտ է մարդուն 1 ժամվա ընթացքում:
Your answer
4.Քանի՞ երկաթուղային գլանատակառ կպահանջվի 1000տ նավթ տեղափոխելու համար, եթե յուրաքանչյուր գլանատակառի տարողությունը 50մ3:
Your answer
5.Ինչու՞ կողմնացույցի իրանը պատրաստում են պղնձից, ալյումինից, պլաստմասսայից և այլ նյութերից, բայց ոչ երկաթից:
Your answer
6.Առաջարկեք հետևյալ խառնուրդի՝պղնձի (II) օքսիդի, կալիումի քլորիդի, փայտածուխի և երկաթի խարտուկի բաժանման եղանակներ:
Your answer
7.Որոշեք տարրերի օքսիդացման աստիճանները հետևյալ նյութերում` HCl,Cl2,HClO3,Cl2O7
Your answer
8.Էլեկտրոնային հաշվեկշռի միջոցով հավասարեցրեք ռեակցիան, նշեք օքսիդիչը և վերականգնիչը:KClO3=KCl+KClO4
Your answer
9.Քիմիայի լաբորատորիայում 8 -րդ դասարանի սովորողները կատարում էին գործնական աշխատանք՝ թթվածնի ստացումը կալիումի պերմանգանատի ջերմային քայքայումից: Հանկարծ Արմենի փորձանոթը կոտրվեց, և 2գ կալիումի պերմանգանատը թափվեց սպիրտայրոցի բոցի վրա: Առաջացավ բոցավառություն, որը հասավ մինչև առաստաղ: Արմենը զրկվեց փորձը շարունակելու հնարավորությունից, որովհետև նա խախտել էր անվտանգության կանոնները քիմիայի լաբորատորիայում: Որոշեք անջատված թթվածնի ծավալը(ն.պ.), եթե կալիումի պերմանգանատը պարունակում էր 0,02գ խառնուրդ:
Your answer
10.Ո՞ր տարրը կարելի է անվանել կյանքի և մահվան տարր, և ինչու՞:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service