Request edit access
תחרות התחפושות - פורים ה'תשע"ט
חב"ד אינפו הכריז על תחרות התחפושות לשנת ה'תשע"ט, לכבוד חג הפורים הבעל"ט.

כל התחפושות שיגיעו למערכת עד יום שני י"ח אדר ב', יפורסמו כאן במרוכז, ותינתן לכל אחד מהגולשים את ההזדמנות להצביע ולהשפיע בעצמו, פעם אחת בלבד, ובסיום שלושה ימי הצבעה, יוכרזו התחפושות הנבחרות.

יש לשפוט את התחפושות לפי כללים אלו: מקורי, יצירתי, תוכן חסידי או גאולתי.

הדירוג הוא: 1 - הכי נמוך - לא טוב. 3 - הכי גבוה - תחפושת זוכה!

ישנם 10 זוכים בפרסים, והחלוקה היא באופן כזה: שלושת הזוכים הראשונים שיזכו בפרסים היקרים ביותר, הינם אלו שייבחרו על ידי הגולשים כמוצלחים ביותר לפי כללי התחרות. על השבעה פרסים הנוספים, תיערך הגרלה בין כל משתתפי התחרות!

על מנת שתוכלו להצביע ולהשפיע, יש להזין כתובת מייל, ולכל אחד ניתנת אפשרות להצביע פעם אחת בלבד!

בהצלחה רבה!

Email address *
יעל דנה, בני ברק - כלת הגאולה, שעתידים כל בתי כנסיות שבבבל להתחבר בית המקדש.
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
דבורה לאה קסטיאל, ירושלים - בית חב"ד למטייל
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שניאור זלמן גואטה, רחובות - ננס על גבי ענק
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
תאיר גאולה גואטה, רחובות - קערת דגני בוקר בגאולה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
לוי פש, נחלת הר חב"ד - סעודת שור הבר, לוויתן ויין המשומר
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
אוריה חנה גואטה, רחובות - "ופרצת"-בית חב"ד בכל מקום בעולם
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מנוחי נסרטי, פלורידה - מכריעים את העולם לגאולה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
יוסף יצחק נסרטי, פלורידה - אל תגעו במשיחי
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מענדי אטדגי, לוד - שליח (בית חבד) פיצה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מנוחה רחל אטדגי, לוד - גפן ענקית בגאולה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
יוסף יצחק אטדגי, לוד - בונים את הארמון!
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
רחלי פש, נחלת הר חב"ד - מחצית השקל
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שניאור פש, נחלת הר חב"ד - מחצית השקל
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
נהוראי שוקרון, קרית גת - שליח הרבי בתחנה המרכזית בירושלים
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
אריאל מנחם סויסה, נחלת הר חב"ד
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
נחמן שלום שכנא הרטמן, בני ברק - רעיא מהימנא
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
חיה מושקא הרטמן, בני ברק - מבצע נש"ק
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שלום דובער הנדל, באר שבע - צייר הגאולה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
לוי יצחק הנדל, באר שבע - מלך המשיח
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שטערנא שרה הנדל, באר שבע - "מי שיש לו חוש בנגינה יש לו חוש בחסידות"
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
אליהו ושניאור זלמן נבון, נצרת עילית - יוסף מוקיר שבת
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
נתנאל ויוסף חזן, ירושלים - איש בלי ראש
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
הודיה רוזנבלט, בית שמש - טנק המבצעים
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מרדכי אלישע רוזנבלט, בית שמש - התחפש ל "מעדנים מצויים כעפר" - הוא המעדן! :)
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
יוסף רוזנבלט, בית שמש - קיבוץ גלויות על ענני שמיא
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מענדי ליפש, רמת אביב ג' - כסף כעפר שיהיה מצוי בימות המשיח
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
ילדי משפחת גולדשטיין, בית חב"ד פושקר הודו - טסים על עננים לגאולה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
חיה מושקא וייסגלס, מגדל העמק - מרים הנביאה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
רחל בראל, כרמיאל - דולת יהלומים, כל יהודי יהלום!
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
רחל בראל, כרמיאל - דולת יהלומים, כל יהודי יהלום!
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
יוסף יצחק בראל, כרמיאל - לוי בבית המקדש
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שלום דובער חצרוני - אתר 'סמס לרב'
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
חנה טבצניק, סאן פאולו, ברזיל - התות שלעתיד לבוא בגאולה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מענדי לבקיבקר, ראשון לציון - הקטר של חב"ד
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
איילה שקד, רמת גן - טייסת על ענני שמיא
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שיינא רחמים, דימונה - קומקום שמוריד הרבה שפע חסידות
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שטרנא שרה, נתניה - גלגלי הגאולה עם עשרת המבצעים
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
לוי יצחק ניסים כהן - מתופף בתהלוכת ל"ג בעומר
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
יהודה לייב כהן - חייל בצ"ה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שניאור כהן - אופנוע הגאולה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
לוי מנשה ודובי גדסי, טירת הכרמל - מרכז חב"ד העולמי-770
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
פינחס יאיר כהן, נהריה - זושא הפרטיזן
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
ילדי משפחת רז, שלוחים בצ'יאפאס, מקסיקו - 'כל יהודי זהב'
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
יוסף יצחק כהן, ניר ישראל - 'באתי לגני'
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
רחל לאה ברנשטיין, כפר חב"ד - ציירת הגאולה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
רבקה חתן, קרית אתא - רמזור הגאולה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מושקא שעתל, תל מונד - בת מלך
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מירי פלד, עמנואל - אחות התמימים
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שלום דובער נסרטי, פלורידה - משיחי
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
נעם פלד, עמנואל - פורץ חסידי שפועל "ופרצת" בעולם כולו וכך מביא גאולה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
אברהם מאיר פלד, בן 7 מעמנואל - התחפש ליונה הנביא
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
ילדי משפחת שעתל, תל מונד - בית חב"ד מ'לגו' עם מבצעים
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מענדי כהן, קרית מלאכי - הנודע ביהודה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שיינא ודבורה לאה הנדל, באר שבע - מבצע כשרות
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מנחם מענדל סויסה, באר שבע - חייל של הרבי
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מנחם מענדל ינון הושיאר, נצרת עילית - תורה אור
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
אהרן שניאור ראובן, נתיבות - אדמו"ר הזקן
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
דבורה לאה פרנקל, רחובות - הוואיז לגאולה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
סעדיה מאיר פרנקל, רחובות - תשע"ט = תלמידים שלנו עושים טוב. שביל המעשים הטובים.
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
חי'הלה קורקוס, רחובות - מרים הנביאה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מנחם מענדל גנני, ירושלים - תחיית המתים
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
רחלי גולדפרב, קרית חיים - בובה על חוטים, "כשקשורים למעלה לא נופלים למטה"
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
רוית שלום - תחפושת גלידה, מעדנים מצויים כעפר
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
יהונתן שלום - תחפושת מוכר גלידה, מעדנים מצויים כעפר
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
תהל שלום - תחפושת קשת בענן, סימן לביאת המשיח
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מנוחי חיות, רחובות - עצבות בטל ב-60 ימי שמחה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
בערלה קופצ'יקלה, פאז בוליביה - ליצן
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שניאור קופצ'יק, לה פאז בוליביה - מרדכי היהודי
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שמואל קופצ'יקלה, פאז בוליביה - ליצן
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מענדלה קופצ'יקלה, פאז בוליביה - כהן גדול
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
ילדי משפחת סקולניק, חיפה - עצים בגאולה עם ממתקים, מעדנים מצויים כעפר
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מענדלה ושרולי, חיפה - ווייז לגאולה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
יענקי ארטובסקי, מוסקבה-רוסיה - השעון של החוזה מלובלין
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מיטב כהן ואביגיל זאדה, אלעד - צאו מהסרט!, הגיע זמן הגאולה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
תמר רחל לביאד, חדרה - "כי בם בחרת"
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מעיי'ן שרה לביאד, חדרה - טנק מבצעים
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
דבורה לאה לביאד, חדרה - ממתק לשבת
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
חנה רבקה לביאד, חדרה - מלכת אהבת ישראל
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מנחם מנדל לביאד, חדרה - מלך המצוות
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מנחם מענדל כהן, נחלת הר חב"ד - תחיית המתים
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
לוי יצחק כהן, נחלת הר חב"ד - עץ בגאולה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שניאור זלמן כהן, נחלת הר חב"ד- לכשיפוצו מעיינותיך חוצה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
חנה אביטבול, צפת - הפצת דבר מלכות
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
דבורה לאה קניג, באר שבע - מעדנים מצויים כעפר
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מנדי בריגה, חדרה - התקשרות לרבי
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
חיה מושקא בריגה, חדרה - משלוח מנות
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שניאור מוזיקנט, שמשית - "ווייז הגאולה" בדרך לבית המקדש
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שמוליק משטלר, נתניה - שליח הרבי לחלל
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מענדי נחשון, נצרת עלית - קיר הגאולה, אבן מקיר תזעק
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מושקא נחשון, נצרת עלית - דוכן מוצרי גאולה ומשיח
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
חני פלג, פתח תקווה - כדור פורח על ענני שמיא
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
חיה מושקא הלפרין, צפת - דיילת בטיסה לגאולה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
פייגי הלפרין, צפת - מלצרית בסעודת שור הבר והלוויתן
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שטערנא שרה הלפרין, צפת - חיילת בצבאות השם
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שיינא קעניג, הושעיה - מעדנים מצויים כעפר
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שלוימי ליפש, בני ברק - "יהודים התעוררו הגיע זמן הגאולה"
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שניאור זלמן ומנחם מענדל ליפשיץ, צפת - בית חב"ד מהלך מגיעים לכל מקום
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מנחם מענדל מיידנציק, בן 5 חודשים, כפר חב"ד - התחפש לסבא רבה שלו הקטר ר' שלמה מיידנציק ע"ה. בתמונה הנכד (אבא של מנחם מענדל) עם המדים האוטנטים של הקטר, ומחזיק את הנין מ"מ בתחפושת ג'וניור הקטר עם קסקט וסיכה ועליה סמל של רכבת ישראל.
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שלוימי גלדציילר, גבעת אלה - צ'ארלי בטונ'ס מ770
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מושקא גלדציילר, גבעת אלה - אהבת ישראל
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
רבקי גלדציילר, גבעת אלה - קופת צדקה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
אסתי גלדציילר, גבעת אלה - ילדים בשליחות
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מענדלע ווילשאנסקי ושרולי שוחט, חיפה - ווייז לגאולה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שלום דובער ברוד, פלאיה שבמקסיקו - דוכן 10 המבצעים
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
רותי מזרחי, לוד - כרטיס אשראי-שאני חסידית
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מנדי אביטל, רחובות - עץ בימות המשיח
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מענדל'ה ווישנפסקי, נחלת הר חב"ד - טרקטוריסט של הרבי
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מוישי מזרחי, גבעתי - בית רבינו שבבל
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
רחל רוחמקין, ביתר עילית - טבחית הגאולה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שינא ומושקא זוהר, קראון הייטס - תוף מרים ענק
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מענדל ערד, בית אלעזרי - ביטול עניינים לא רצויים ב60 ימי שמחה!
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מנחם מענדל איציק, תל ציון - בלש הגאולה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
יוסף יצחק איציק, תל ציון - מרדכי הצדיק
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
חיה מושקא איציק, תל ציון - אהבת ישראל
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מושקא קריפור, קוסקו,פרו - מלכת אהבת ישראל
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שיינא קריפור, קוסקו פרו - כל יהודי הוא שליח
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מרים קריפור, קוסקו,פרו - גר זאב עם כבש
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
חיה מושקא לוריא, רחובות - גודל התות בגאולה העתידה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
יוסף יצחק, לוי יצחק ושניאור דוד ערד - מבצע פירסום משיח
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שלום דובער דרור לבנון, רמת אביב - אורות דתוהו בכלים דתיקון
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שמואל מויאל, עפולה - ספר תורה של משיח
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
דבורי שלום - כיףכף
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מנוחי שלום - ליצנית
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
איילה שלום - אינדיאנית
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
ברכי שלום - צבי
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
בנימין יעקב רזנר, ירושלים - משה רבינו
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
תחפושת
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
חנה שושן, צפת - חיילת של הרבי עם נש"ק
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מנחם מענדל שושן, צפת - דוד המלך, מלך המשיח יבוא מזרע דוד
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שמואל שמעון קגנר וזיו משה שולמן - דוכן החסד
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
ישראל גליס, כוכב יאיר - "יחי המלך המשיח"
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מנחם מענדל שור, גבעת שמואל - התוועדות חסידית
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
חיים גליס, כוכב יאיר - בית המקדש
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
לוי יצחק גבריאל - ענני שמיא
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
ברכה שרה רוזנטל, ירושלים - אמא גאולתית עם 6 בכרס אחד
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
איתן משה שמח, לוד - טבח הגאולה
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
הודיה שושן מצפת - בתיה, "כי מן המים משתיהו"
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מנחם מנדל פרטוש, חדרה - ליצן של משיח
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שניאור זלמן שיפראן, נחלת הר חב"ד - טייס של ימות המשיח
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שיינא ברכה שיפראן, נחלת הר חב"ד - הרבנית חיה מושקא
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מנחם מענדל שיפראן, נחלת הר חב"ד - חייל בצבאות ה'."רבי אני שלך!"
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מנחם מענדל שיפראן, נחלת הר חב"ד - מכונת 12 הפסוקים
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
יאיר לוי עמית, בת ים - היעוד הגאולתי-"מהרה ישמע.. בחוצות ירושלים.. קול חתן"
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
יהונתן יוסף יצחק עמית, בת ים - חקלאי בימות המשיח. כיעוד "וכתתו חרבותם לאיתים"
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
ישראל הלל בר שלום, ירושלים - מעדנים מצויים כעפר
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
יוסף יצחק בר שלום ושמעון פנישל, ירושלים - "וגם זאב עם כבש"
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מנחם מענדל מויאל, עפולה - המלך הטוב
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
שטערנא הגי, צפת - בת מלך
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
מושקא הגי, צפת - אבן מקיר תזעק
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
יוספי בר שלום, ירושלים - בית רבינו שבבל
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
גד שלום וישראל בר שלום, ירושלים - הכהן הגדול עובד בבית מקדש
Captionless Image
לא אהבתי
תחפושת זוכה!
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service