Request edit access
Undersökning om barns inlärningsmotivation under förskoletiden.Undersökning genomförs på förskolor runt om i Göteborg.
Instruktioner: Vänligen indikera hur majoriteten av barnen reagerar i klassrummet genom att välja följande alternativ:
1= reagerar inte alls
2= reagerar mycket lite
3= reagerar
4= reagerar mycket
Tänk på att endast bedöma majoriteten av klassen.
1. Antal år av arbetslivserfarenhet inom undervisning? *
2. Kön *
3. Utbildning *
4. Hur viktigt anser ni att utbildningen under förskoletiden är?
5. Har ni lärt er under er utbildning om barns inlärningsmotivation? *
6. Hur skulle du bedöma din kunskap om barns inlärningsmotivation? *
7. Hur viktigt tycker du att barns inlärningsmotivation är? *
8. I vilken utsträckning använder du aktiviteter som utvecklar barns inlärningsmotivation? *
9. Är barn entusiastiska inför skolan? *
10. Barnen försöker inte avsluta svåra uppgifter? *
11. Barnen beter sig som att det vill lyckas. *
12. Barnen kämpar mot ett mål. *
13. Barnen betonar hur mycket arbete de utfört före kvaliteten. *
14. Barnen försöker hjälpa läraren. *
15. Barnen är villiga att arbeta för en framtida belöning. *
16. Barnen försöker överträffa läraren. *
17. Barnen har hög standard på det som de utför. *
18. Barnen vill alltid göra något. *
19. Barnen har inte förtroende för sin egen förmåga. *
20. Barnen ställer frågor för allting. *
21. Barnen glömmer vad som förväntas av dem. *
22. Barnen ägnar liten uppmärksamhet för sagor. *
23. Tror du på dina elevers förmåga? *
24. Hur mycket skulle du värdera deras intresse i vissa aktiviteter? *
25. Sätter du kortsiktiga mål i ditt lärande? *
26. Sätter du långsiktiga mål i ditt lärande? *
27. Främjar ni självkontrollerande och självstyrande strategier? *
28. Tror ni att läxor kan påverka barns intresse i inlärningsprocessen? *
29. I vilken grad uppmuntrar ni nyfikenhet under lärande aktiviteter? *
30. Tror du att dina elever tycker om din utbildningsprocess? *
31. Berömmer eller belönar ni eleverna när de behöver det? *
32. Hur välorganiserad är er klassrumsmiljö? *
Är er klassrumsmiljö psykologiskt säker? *
34. I vilken grad tror du att familjeförhållandena påverkar elevens inlärningsmotivation? *
35. I vilken utsträckning tror du att relationen mellan elev och lärare påverkar elevens inlärningsmotivation? *
36. I vilken utsträckning tror du att den generella elevens utbildning kan påverka utveckling av motivation? *
37. I vilken utsträckning tror du att elevens känslor kan påverka motivationen? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service