Request edit access
Undersökning om barns inlärningsmotivation under förskoletiden.Undersökning genomförs på förskolor runt om i Göteborg.
Instruktioner: Vänligen indikera hur majoriteten av barnen reagerar i klassrummet genom att välja följande alternativ:
1= reagerar inte alls
2= reagerar mycket lite
3= reagerar
4= reagerar mycket
Tänk på att endast bedöma majoriteten av klassen.
1. Antal år av arbetslivserfarenhet inom undervisning?
2. Kön
3. Utbildning
4. Hur viktigt anser ni att utbildningen under förskoletiden är?
5. Har ni lärt er under er utbildning om barns inlärningsmotivation?
6. Hur skulle du bedöma din kunskap om barns inlärningsmotivation?
7. Hur viktigt tycker du att barns inlärningsmotivation är?
8. I vilken utsträckning använder du aktiviteter som utvecklar barns inlärningsmotivation?
9. Är barn entusiastiska inför skolan?
10. Barnen försöker inte avsluta svåra uppgifter?
11. Barnen beter sig som att det vill lyckas.
12. Barnen kämpar mot ett mål.
13. Barnen betonar hur mycket arbete de utfört före kvaliteten.
14. Barnen försöker hjälpa läraren.
15. Barnen är villiga att arbeta för en framtida belöning.
16. Barnen försöker överträffa läraren.
17. Barnen har hög standard på det som de utför.
18. Barnen vill alltid göra något.
19. Barnen har inte förtroende för sin egen förmåga.
20. Barnen ställer frågor för allting.
21. Barnen glömmer vad som förväntas av dem.
22. Barnen ägnar liten uppmärksamhet för sagor.
23. Tror du på dina elevers förmåga?
24. Hur mycket skulle du värdera deras intresse i vissa aktiviteter?
25. Sätter du kortsiktiga mål i ditt lärande?
26. Sätter du långsiktiga mål i ditt lärande?
27. Främjar ni självkontrollerande och självstyrande strategier?
28. Tror ni att läxor kan påverka barns intresse i inlärningsprocessen?
29. I vilken grad uppmuntrar ni nyfikenhet under lärande aktiviteter?
30. Tror du att dina elever tycker om din utbildningsprocess?
31. Berömmer eller belönar ni eleverna när de behöver det?
32. Hur välorganiserad är er klassrumsmiljö?
Är er klassrumsmiljö psykologiskt säker?
34. I vilken grad tror du att familjeförhållandena påverkar elevens inlärningsmotivation?
35. I vilken utsträckning tror du att relationen mellan elev och lärare påverkar elevens inlärningsmotivation?
36. I vilken utsträckning tror du att den generella elevens utbildning kan påverka utveckling av motivation?
37. I vilken utsträckning tror du att elevens känslor kan påverka motivationen?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms