פרס גפן טופס הצבעה לשלב א'

ההצבעה לשלב א' של פרס גפן הסתיימה.
המועמדים יוכרזו במהלך חודש מאי.