סקר משתמשים בקו 1 (הקו המקדים) בגוש דן

הטופס "סקר משתמשים בקו 1 (הקו המקדים) בגוש דן" כבר לא מקבל תגובות.

נסה ליצור קשר עם בעלי הטופס אם אתה סבור שיש טעות.