Request edit access
FORMULARZ ZGŁOSZENIA / ENTRY FORM
Automobilklub Radomski ul. Warszawska 17/21 26-600 Radom

6. Runda Mistrzostw Polski Supermoto
6. Runda Pucharu Polski Supermoto

Radom, 21-22.09.2019 r.
Email address *
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W AUTOMOBILKLUBIE RADOMSKIM
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3 ) zwanym dalej RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami
z zakresu ochrony danych osobowych, w tym Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1000 i 1669), informujemy co następuje:
Administratorem Pani/Pana danych jest Automobilklub Radomski z siedzibą w Radomiu, adres: 26-600 Radom ul.
Warszawska 17/21, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i również do Rejestru Przedsiębiorców Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer
KRS 0000053890, NIP 796-010-14-88, zwany dalej AR,
z którym można się skontaktować poprzez:
adres e-mail: sekretariat@automobilklub.radom.pl,
telefonicznie pod nr. 48 364 17 14, 507 114 102 lub pisemnie na adres jw.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez AR można kierować do
sekretariatu AR na adres
e-mail sekretariat@automobilklub.radom.pl

więcej informacji:
http://automobilklub.radom.pl/wp-content/uploads/2019/04/RODO-AR-strona-internetowa.pdf
Akceptacja *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy