The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 1
Email address
This form is collecting email addresses.Change settings
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
физическо лице
юридическо лице
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Да
Не
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses...
Име: Елена Джокович
No responses yet for this question.
Телефон: 0877333013
No responses yet for this question.
Организация (ако представлявате такава): Американски съвет за международно образование клон България
No responses yet for this question.
Ставам член като:
No responses yet for this question.
Защо подкрепям мисията на Коалиция за медийна грамотност в образованието:
No responses yet for this question.
Аз/моята организация може да допринесе със следното:
No responses yet for this question.
Членувам в следните организации/сдружения/партии:
No responses yet for this question.
Долуподписаният е съгласен, че: 1) споделя ценностите и целите на коалицията 2) член на коалицията може да прави публични изявления от името на коалицията само когато има предварително прието становище и позиция по даден въпрос от всички членове на коалицията 3) не може да се използва името на коалицията или да се организират от нейно име каквито и да е дейности и инициативи с търговска цел.
No responses yet for this question.
of
8
Main menu
.