ใบสมัคร

ปิดรับใบสมัครการประกวดนวัตกรรม รอด ปลอดภัย (พิบัติ) แล้วค่ะ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถ inbox มาได้ที่ Facebook Bangkok Social Innovation Camp ค่ะ