Request edit access
แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ด้านกิจกรรมทางกายและการมีกิจกรรมทางกาย
โครงการรูปแบบการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสายสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานี

คำชี้แจง โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริงของท่าน (ในข้อที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล)

Email address *
เพศสภาพ *
อายุ (ปี/เดือน) *
สถานภาพ *
อาชีพ *
สถาบัน *
คณะ/สาขาวิชา *
ชั้นปี (สำหรับนักศึกษา กรุณาเลือกชั้นปี)
หน่วยงานที่ปฏิบัติ/ฝ่าย/แผนก
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท/เดือน) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. - Terms of Service - Additional Terms