Request edit access
Borang Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP )
Email address *
Bahagian A : MAKLUMAT ASAS RESPONDEN
1.0 Jantina
2.0 Umur
3.0 Bangsa
4.0 Status
5. Taraf Pendidikan
6.0 Pekerjaan
7.0 Adakah tempat tinggal anda dalam kawasan Bandaraya Iskandar Puteri
8.0 Jika ( Ya ) sila nyatakan
Bahagian B : PERKHIDMATAN KHIDMAT PELANGGAN
Sila pilih jawapan yang paling tepat berdasarkan skala 1 hingga 5

( 1 ) SANGAT TIDAK SETUJU

( 2 ) TIDAK SETUJU

( 3 ) KURANG SETUJU

( 4 ) SETUJU

( 5 ) SANGAT SETUJU

1.0 Pegawai dan kakitangan MBIP sentiasa melayani pelanggan dengan mesra dan bersopan santun.
2.0 MBIP komited untuk menyelesaikan masalah pelanggan dengan cepat dan cekap.
3.0 MBIP menyediakan kemudahan sokongan yang mencukupi untuk semua golongan masyarakat semasa berurusan di kaunter (contoh : Bahan Bacaan ,Sistem nombor giliran ).
4.0 Persekitaran kaunter sentiasa dalam keadaan bersih dan kondusif.
5.0 Petugas kaunter memberikan informasi yang tepat kepada pertanyaan pelanggan.
6.0 Pelanggan sentiasa mempercayai kakitangan MBIP yang menjalankan tugas dalam menjaga kerahsiaan maklumat pelanggan.
Bahagian C : KEMUDAHAN AWAM DI KAWASAN PENTADBIRAN MBIP

Sila pilih jawapan yang paling tepat berdasarkan skala 1 hingga 5

( 1 ) SANGAT TIDAK SETUJU

( 2 ) TIDAK SETUJU

( 3 ) KURANG SETUJU

( 4 ) SETUJU

( 5 ) SANGAT SETUJU

1.0 MBIP menyediakan ruang niaga yang mencukupi bagi aktiviti perniagaan.
2.0 MBIP menyediakan pelbagai kemudahan awam yang berkualiti untuk kesejahteraan penduduk.
3.0 MBIP menyediakan ruang tempat letak kereta yang mencukupi.
4.0 Sistem sokongan bagi pembayaran tempat letak kenderaan selain kupon beroperasi dengan baik dan mesra pelanggan. ( contoh : SMS Parkir , Terminal Bayaran : Tunai / Touch n Go).
Bahagian D : PENILAIAN PELANGGAN DI KAWASAN PENTADBIRAN MBIP

Sila pilih jawapan yang paling tepat berdasarkan skala 1 hingga 5

( 1 ) SANGAT TIDAK SETUJU

( 2 ) TIDAK SETUJU

( 3 ) KURANG SETUJU

( 4 ) SETUJU

( 5 ) SANGAT SETUJU

1.0 Kualiti Perkhidmatan perbandaran seperti kutipan sampah , pembersihan , pemotongan rumput dilaksanakan mengikut jadual.
2.0 Landskap dan pengindahan Bandar diurus dan diselenggara dengan baik.
3.0 MBIP memproses aduan dalam tempoh masa yang ditetapkan.
4.0 Program dan aktiviti kemasyarakatan yang dijalankan oleh MBIP memberikan manfaat kepada semua komuniti.
Bahagian E : PERSEKITARAN YANG KONDUSIF DAN SELAMAT

Sila pilih jawapan yang paling tepat berdasarkan skala 1 hingga 5

( 1 ) SANGAT TIDAK SETUJU

( 2 ) TIDAK SETUJU

( 3 ) KURANG SETUJU

( 4 ) SETUJU

( 5 ) SANGAT SETUJU

1.0 MBIP membantu mengurangkan kemalangan jalan raya.
2.0 Tindakan penguatkuasaan yang dijalankan adil dan saksama.
3.0 MBIP menyediakan lampu jalan yang mencukupi.
4.0 MBIP memastikan jalan raya sentiasa diselenggara dan dalam keadaan baik.
Bahagian F : KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN MBIP

Sila pilih jawapan yang paling tepat berdasarkan skala 1 hingga 5

( 1 ) SANGAT TIDAK SETUJU

( 2 ) TIDAK SETUJU

( 3 ) KURANG SETUJU

( 4 ) SETUJU

( 5 ) SANGAT SETUJU

1.0 Saya sangat berpuashati ketika berinteraksi dan berurusan dengan kakitangan MBIP.
2.0 Saya sangat berpuas hati dengan perkhidmatan/kemudahan yang disediakan oleh MBIP.
3.0 Saya berasa aman dan selesa ketika menetap di kawasan MBIP.
4.0 Secara keseluruhan kualiti perkhidmatan yang disediakan oleh MBIP adalah cemerlang.
Cadangan penambahbaikan perkhidmatan :
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service