Request edit access
Wakacje'2019 - formularz zgłoszeniowy dla placówek edukacyjnych
NASZA OFERTA:

Projekty realizowane przez Wolontariuszy PROJEKTORa w okresie wakacyjnym (01.07 – 30.09.2019 r.) polegają na 4- lub 5-dniowym pobycie studentów w placówce edukacyjnej w celu realizacji zajęć edukacyjnych z dziećmi. Zajęcia trwają min. 5 godzin lekcyjnych dziennie. Na jednego wolontariusza nie powinno przypadać więcej niż 10 uczniów.

………………………………………

WAŻNE INFORMACJE:

W czasie trwania zajęć niezbędna jest obecność Szkolnego Opiekuna Projektu - nasi Wolontariusze nie występują w roli wychowawców, nie obowiązują ich książeczki zdrowia ani zaświadczenia o ukończeniu kursu wychowawcy kolonijnego.

Na czas realizacji Projektów w okresie przerwy wakacyjnej Placówka edukacyjna zapewnia Wolontariuszom wyżywienie i zakwaterowanie.

Podane przez Państwa dane posłużą jedynie w celu doprowadzenia do realizacji projektu wakacyjnego w Państwa placówce. Prosimy o możliwie szczegółowe doprecyzowanie odpowiedzi!

………………………………………

NASZE SUGESTIE

W związku ze zmianą formuły programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” bardzo prosimy Państwa o:
• zapewnienie Wolontariuszom jednego wolnego dnia (w tym noclegu) po zrealizowanym projekcie, aby mogli Oni odpocząć i spędzić jeden dzień w Państwa okolicy;
• pomoc w zorganizowaniu studentom transportu do najbliższego ośrodka z dostępem do komunikacji kolejowej/autobusowej.

Dołożymy wszelkich starań żeby zachęcić studentów do przyjazdu do Państwa placówki, ale prosimy pamiętać, że to wolontariusze decydują, w której szkole chcieliby zrealizować projekt.

………………………………………

W razie pytań czy problemów z wypełnieniem formularza zapraszamy do kontaktu: 507 703 240.

Nazwa placówki: *
Your answer
Województwo placówki: *
Your answer
Pełny adres placówki: *
(ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)
Your answer
Imię i nazwisko Szkolnego Opiekuna Projektu: *
Your answer
Adres email Szkolnego Opiekuna Projektu: *
(do kontaktu z Wolontariuszami oraz Biurem Programu)
Your answer
Telefon komórkowy do Szkolnego Opiekuna Projektu *
(do kontaktu z Wolontariuszami i Biurem Programu)
Your answer
Przybliżony termin, w którym placówka jest chętna przyjąć wolontariuszy: *
Required
Preferowana tematyka zajęć: *
Required
Dostępność wyżywienia : *
(obejmuje trzy posiłki)
Warunki noclegu: *
Zapewnienie noclegu wolontariuszom realizującym projekt wakacyjny jest dla placówki warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie wakacyjnym.
Możliwość zapewnienia Wolontariuszom jednego wolnego dnia (w tym noclegu) po zrealizowaniu projektu: *
Warunki sanitarne : *
(obowiązkowo)
Required
Atrakcje turystyczne w okolicy dla wolontariuszy: *
Required
Orientacyjna liczba uczestników projektu : *
Wiek dzieci: *
Required
Oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
• administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Sterlinga 27/29 w Łodzi 90-212;
• w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji prosimy pisać na adres mailowy biuro@projektor.org.pl, lub powyższy adres pocztowy;
• Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust 1 pkt. a RODO), w celu koordynacji działań związanych z obsługą projektów wakacyjnych w Programie PROJEKTOR – wolontariat studencki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO), natomiast po zrealizowaniu oferty projektów wakacyjnych do spełnienia prawnie usprawiedliwionych celów wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być partnerzy Fundacji oraz studenci – wolontariusze Programu PROJEKTOR – wolontariat studencki, w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.
• Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
• Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
- jeśli oferta chęci przyjęcia studentów została bez projektu – najpóźniej do października 2018 roku
- jeśli oferta została rozpatrzona pozytywnie i został zrealizowany projekt – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kiedy oferta została rozpatrzona, ze względu na przepisy prawa podatkowego.
• posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie chyba, że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, jak np. w przypadku punktu 6b;
• masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• podanie przez Placówkę wymaganych przez nas danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia przez nas Państwa prośby o przyjęcie studentów-wolontariuszy na projekty wakacyjne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie tej prośby;
• Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.
Czy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w ramach procesu rozpatrywania oferty w wyżej wymienionych celach? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Projektor - Wolontariat Studencki. Report Abuse - Terms of Service