Program RAZUMETI ZELENU EKONOMIJU

Tokom maja meseca, Nova Iskra i kancelarija GIZ-a (Nemačka organizacija za tehničku saradnju) u Srbiji realizuju specijalni program posvećen temi zelene ekonomije, kroz niz predavanja, radionica, okupljanja lokalnih aktivista, nevladinih organizacija i predstavnika državne uprave, kao i predstavljanja primera dobre prakse iz Srbije i regiona.

Cilj programa RAZUMETI ZELENU EKONOMIJU je da se domaćoj široj i stručnoj javnosti približi sam koncept zelene ekonomije, i kroz kvalitetan edukativni program prikažu obrisi ovog širokog polja koje je uvezano sa brojnim ekonomskim, socijalnim, tehnološkim, ekološkim i drugim segmentima društvenog sistema. Program je namenjen kreativcima, aktivistima, preduzetnicima, kompanijama, menadžerima, zagovaračima, predstavnicima javnog sektora ili studentima zainteresovanim da prošire svoja znanja u ovom polju, kao i da se povežu sa relevantnim kolegama, akterima iz domena zelene ekonomije iz Srbije i regiona.

Akcenat će biti na upotrebi metodologija zelene ekonomije kako bi se podstakli pozitivni pomaci kada su u pitanju lokalne zajednice, postojeće inicijative, ekonomski pokazatelji i razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća kroz primenu održivih rešenja u poslovanju. U posebnom fokusu će biti oblasti kao što su dizajn i arhitektura, (organska) poljoprivreda, tehnološke inovacije, obnovljivi izvori energije, upravljanje otpadom ili preduzetništvo – sagledane kroz specifičnu prizmu zelene ekonomije, koncepta koji je u svojoj celosti i dalje nedovoljno poznat našoj široj i profesionalnoj javnosti.

Svi programi će biti realizovani u Novoj Iskri, uz gostovanje istaknutih stručnjaka iz zemlje i regiona, kao i učešće brojnih lokalnih organizacija, predstavnika javnih institucija i drugih aktera. Ulaz na sve programe je slobodan.

Program Razumeti zelenu ekonomiju traje do 30. maja, a kompletan raspored gostovanja, predavanja i radionica koji su organizovamni u pet programskih modula biće objavljeni naredne nedelje.

Molimo Vas da se registrujete za program RAZUMETI ZELENU EKONOMIJU popunjavanjem ovog formulara. Za učešće u programu se mogu prijaviti i pojedinci koji pitanja o organizaciji nisu obavezni da popunjavaju. Učešće u programu je besplatno, dok je registracija obavezna kako bi osiguralu svoje učešće. Prilaganjem kontakt podataka pristajete da budete kontaktirani povodom ovog ili budućih projekata i programa iz domena zelene ekonomije koje će sprovoditi GIZ ili Nova Iskra.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access